Grigorita, Cornelia. Activitate bancara. – Ed. a 3-a, revaz. si compl. – Ch.: Cartier, 2005. – 420 p. – ISBN 9975-79-356-8

Lucrarea constituie o sinteza a materialului teoretic, practic si statistic. Include temele de baza ale activitatii bancare, propuse spre studiu studentilor de la diferite specialitati, dar in primul rand celor de la specialitatea Banci si Burse de Valori. Materialul teoretic este completat cu exemple si date statistice referitoare la fenomenele si procesele bancare.
CZU 336.71(075.8)
Sala de Lectura nr. 1

Miron, Viorel. Turismul in ariile naturale din Republica Moldova : ghidul investitorului local / Viorel Miron, Veaceslav Gututui; red. st. : P. Tomita, O. 6Stratulat, M. Roscovan. — Ch.: Continental Grup, 2005. – 134 p. – ISBN 9975-9901-1-8

Lucrarea imbina o serie de aspecte general-teoretice, forme concrete de turism. In mod special este descris potentialul economico — investitional si cel turistic al zonei de interes stiintific – Nistrul Inferior. Ghidul contine si un indrumar pentru persoanele, care vor sa lanseze afaceri in turismul ecologic si rural.
CZU 338.38(478)(036)
Sala de Lectura nr. 1

Popa, Victor. Autoritatile publice ale Republicii Moldova : compendiu pentru organizarea, structura si functionarea lor. – Ch.: ed. Tisn, 2004. – 255 p. – ISBN 9975-947-43-3

Cartea reliefeaza locul si rolul fiecarei autoritati publice, antrenate in exercitarea puterii de stat. Sunt abordate cele mai importante sfere de activitate a autoritatilor publice, cum ar fi: Parlamentul, Seful statului, Guvernul, autoritatile publice locale. Lucrarea este utila oficialilor, functionarilor din administratia publica centrala si locala.
CZU 351/354(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Prigorschi, Mihai. Dictionar scolar francez-roman : pentru cl. primare si gimnaziale / Mihai Prigorschi, Grigore Cincilei. – Ch., 2005. – 240 p. – ISBN 9975-78-346-5

Dictionarul contine circa 7000 articole, ce cuprind 10000 sensuri (variante lexico-semantice), 1060 locutiuni frazeologice si 120 proverbe. Este adresat elevilor, precum si celor, care incep a studia limba franceza.
CZU 811.133.1,374.822
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Colectia Referinte

Smochina, Carolina. Parlamentul european: evolutie si probleme juridice: autoref. al tz. de dr. in drept. Specialitatea 12.00.10 – Drept int. public / Univ. de Stat din Moldova; cond. st. Nicolae Osmochescu. — Ch., 2005. – 24 p.

Investigatia stiintifica, fiind parte integranta a doctrinei dreptului Uniunii Europene, detaliaza problemele legate de organizarea si activitatea Parlamentului European, cele din urma nefiind elucidate in izvoarele dreptului Uniunii Europene. Tinand cont de experienta integrarii europene, studiul permite crearea unui model optim pentru apropierea, armonizarea si ralierea legislatiei Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.
CZU 342.53(4)(043.2)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Белый, Н.А. Уголовное наказание и его исполнение в Республике Молдова : (учеб.-метод. пос.) / Междунар. Независ. Ун-т Молдовы; под ред. Т. Карпова, О. Ротару. – К.: ULIM, 2005. – 94 p. – ISBN 9975-934-81-1

Problema pedepsei penale este abordata in lucrare in contextul Codului Penal al Republicii Moldova (anul 2002), Codului de Procedura Penala (anul 2004). Prezinta interes pentru juristi, in calitate de grup-tinta fiind specificati studentii facultatilor de drept din institutiile de invatamant superior.
CZU 343.24/29(478)(075.8)=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>