Symposia Professorum: materialele sesiunii st. din 8-9 oct. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Victor Moraru; resp. de ed.: Victor Popa. — Ch.: ULIM, 2005.
Seria Drept. — 2005. — 228 p. — ISBN 9975-934-63-3

CZU [34+378.4](478)(082)

Symposia Professorum: materialele sesiunii st. din 8-9 oct. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Victor Moraru; red. resp.: Tamara Gogu. — Ch.: ULIM, 2005.
Seria Filologie. — 2005. — 133 p. — ISBN 9975-934-78-1

CZU [80/81+378.4](478)(082)

Barbaneagra, Alexei. Infractiunile contra pacii si securitatii omenirii / Centrul de Drept al Avocatilor. — Ch.: Sirius, 2005. — 560 p. — ISBN 9975-9833-5-9

Obiectivul lucrarii il constituie elucidarea interdependentei dintre dreptul international penal si dreptul penal national la incriminarea, calificarea si sanctionarea infractiunilor contra pacii si securitatii omenirii (ca norme juridice stabilite de dreptul international penal si acceptate de dreptul penal al statului nostru), precum si analiza juridico-penala a acestui tip de infractiuni prevazute de legea penala a Republicii Moldova. Compartimentele principale ale lucrarii: «Unele aspecte ale raspunderii penale in dreptul international»; «Infractiunea contra pacii»; «Infractiunile contra securitatii omenirii»; «Alte incriminari impotriva pacii si securitatii omenirii»; Anexe.
CZU 343.3/.7 / B 29

Burlacu, Natalia. Comunicarea manageriala: [monogr.] / Natalia Burlacu, Elena Graur, Anca Morong. — Ch.: Grafema — Libris, 2003. — 190 p. — ISBN 9975-9737-8-7

Comunicarea manageriala este abordata si tratata de catre autori ca un fenomen, care contribuie la mentinerea si perfectionarea starii de echilibru dinamic intre subdiviziunile firmei. Aceasta faciliteaza desfasurarea activitatii, evitarea dereglarilor si utilizarea rationala a resurselor disponibile. Compartimentele principale ale lucrarii: «Analiza conceptului teoretic al comunicarii in management»; «Evidentierea problemelor de comunicare manageriala»; «Comunicari organizatorice la nivelul firmei»; «Comunicarea in managementul schimbarilor»; «metodele de perfectionare a procesului de comunicare in Republica Moldova». Monografia este utila unui public larg: studenti, profesori, manageri, functionari de stat, alte categorii de specialisti.
CZU 316.77:658.012.4/B 94

Bobana, Gheorghe. Umanismul in cultura romaneasca din secolul al XVII-lea — inceputul secolului al XVIII-lea. — Ch: Epigraf SRL, 2005. — 268 p. — ISBN 9975-924-67-0

Lucrarea constituie o contributie remarcabila in cercetarea de istorie a filosofiei si de filosofie a culturii. Reprezinta rezultatul unei cercetari avizate, desfasurata cu nuanta si spirit de discernamant, a unui fenomen de referinta in istoria culturii romanesti. Pe baza unei largi si diverse informari (in primul rand a surselor), autorul pune in lumina particularitatile umanismului romanesc din perioada de varf a formarii sale.
CZU 165.74:008(=135.1)»17/18″

Criminalistica la inceputul mileniului trei: constatari, tendinte, perspective: materialele simpoz. int. de criminalistica, 24-25 sept. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova. — Ch.: Î. I. «Angela Levinta», 2005. — 388 p. — ISBN 9975-9877- 4-5

CZU 343.9(082)=135.1=161.1

Aprofundarea relatiilor moldo-germane experiente, posibilitati, perspective: (conf. int.), 19 mai 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova; Inst. Relatiilor Moldo-Germane; red. resp. A. Gribincea. — Ch.: ULIM — IRMG, 2004. — 329 p. — ISBN 9975-934-37-4

Culegerea reflecta fenomenul economic german. Sunt incluse materiale ale savantilor-economisti, politicienilor-analisti, istoricilor, lingvistilor, sociologilor, agentilor economici din Moldova, Germania si alte state.
CZU 339.9(082)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>