Anul 2008 a fost declarat Anul Tineretului din Republica Moldova in baza decretului Presedintelui din 26 decembrie 2007, avand drept scop sporirea rolului tinerilor in viata social-politica si culturala precum si crearea conditiilor pentru manifestarea plenara a potentialului creator al tinerei generatii.
In acest context Departamentul Informational Biblioteconomic propune atentiei Dvs. urmatoarele volume:

Conferinta Tinerilor Cercetatori din Moldova. / Asoc. Tinerilor Cercetatori din Moldova. – Ch.: S.n., 2004. — 104 p. — ISBN 9975-9525-3-4.

Lucrarea reprezinta o culegere de rezumate a participantilor la conferinta Tinerilor Cercetatori din Moldova, desfasurata pe date de 11 noiembrie 2004. Scopul organizarii Conferintei a fost de a crea un cadru favorabil pentru promovarea si afirmarea tinerilor cercetatori din Moldova, stimularea potentialului stiintific al tinerilor, popularizarea stiintei in randurile tinerii generatii. Volumul pune la dispozitia tinerilor cercetatori posibilitatea de a prezenta rezultatele activitatii lor stiintifice, circumstante favorabile de abordare multilaterala a problemelor stiintifice ce vor avea rezultate notorii pentru Republica Moldova.

CZU 001(048.4)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


Youth promotion in the society in transition. Case Study:
The Republic of Moldova. – N. Y.: ARC Publishing House, 2001. — 245 p. – ISBN 9975-61-177- X.

Lucrarea propusa este dedicata problemelor tinerei generatii in perioada de tranzitie a tarilor din Europa Centrala si de Est, drept exemplu fiind luata Republica Moldova.  Autorul studiului incearca sa raspunda la intrebarea: in ce masura organele statale corespund cerintelor si necesitatilor tinerii generatii, care este rolul organizatiilor nestatale in procesul formarii unei generatii tinere si prospere.  In acest context sunt analizate diverse programe ale organizatiei „ Soros – Moldova”, lucrul scolilor de vara, seminare, congrese etc.

CZU 061.213(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2


Moldova in schimbare. Realitati si tendinte in viziunea tinerilor cercetatori /
Colegiul Invizibil Moldova. Ch., 2001. – 215 p.

Prezenta culegere de lucrari studenti este rodul muncii de cercetare a membrilor Colegiului Invizibil pe parcursul a doi ani academici.  Materialul este axat pe problemele stringente cu care se confrunta societatea, abordarea lor  cu o doza mai mare de optimism.  Mentionam masura in care tanara generatie a specialistilor in domeniul stiintelor socio-politice da dovada de o atitudine responsabila  si competenta fasa de subiectele abordate. Este un inceput de cale pentru tanara generatie, ca viitori factori de opinie si decizie in Republica Moldova, servind cu devotament acest popor si aceasta tara.

CZU 316.346.32
Sala Polivalenta de Lectura nr.2


Tinerii cercetatori in fata sfidarilor tranzitiei spre o societate deschisa /
Colegiul Invizibil Moldova. Ch., 2001. – 248 p.

Mesajul pe care doresc sa-l aduca autorii culegerii este de a sublinia inca o data  rolul invatamantului superior in educarea si formarea unei personalitati bine instruite, descatusate, social active, capabile sa gandeasca critic, sa infrunte sfidarile mediului.    Lucrarea dezvaluie conditiile si imprejurarile in care isi desfasoara activitatea Colegiul Invizibil Moldova in calitatea de centru de excelenta pentru cei mai talentati studenti in domeniul stiintelor socio-umaniste.

CZU 316.346.32=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


Ghidul tanarului lider politic /
Asociatia pentru Democratie Participativa. – Ch., 2002. – 108 p.

Materialele inserate in lucrare permit studentilor si tinerilor specialisti sa-si creeze o imagine cat mai complexa a aptitudinilor si cunostintelor pe care trebuie sa le posede tinerii lideri politici. In acest context coordonatorii proiectului  au selectat zece teme majore fiecare dintre ele fiind studiate detaliat, aranjate in consecutivitatea importantii sale.

CZU 32(036)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


Молодежь за мир: гражданский диалог = Youth for peace: civic dialogue = Tinerii pentru pace:
dialog civic. – Tiraspol, 2004. – 364 p. 

Nu este o noutate ca  tinerii prezinta partea cea mai activa din punct de vedere social, deci una din cele mai active puteri pentru initierea si desfasurarea dialogului social. Anume tinerilor le revine datoria de a propune proiecte de alternativa cu scopul restabilirii echilibrului dintre diferite puteri politice, sociale si etnice. In volumul de fata sunt editate cele mai bune publicatii in trei limbi: romana, engleza si rusa.    Publicatia este adresata  tineretului, liderilor publici, reprezentantilor structurilor de stat cat si pentru societatea intreaga in general.

CZU 323.21=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


Tinerii in actiune sau cum sa antrenam elevii in activitati de voluntariat in folosul comunitatii /
Soc. Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului. – Ch.: S.n., 2003. – 104 p. –ISBN 9975-77-028-2.

Scopul major al Educatiei civice in invatamantul preuniversitar din Republica Moldova rezida in pregatirea elevilor pentru postul de cetatean al acestui stat.
Lucrarea este adresata elevilor, profesorilor, parintilor care doresc sa se implice activ in viata comunitatii pentru a identifica si solutiona diverse probleme. Pentru aceasta e nevoie de a cunoaste drepturile si libertatile fundamentale ale omului la nivel local si national, de a poseda abilitati de organizare a activitatilor orientate spre solutionarea problemelor comunitatii.

SZU 374.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Postolachi, Veronica. Globul de lacrima al adolescentei. – Ch: Ruxanda, 2005. – 176 p. – ISBN 9975-72-195-8.

Volumul reprezinta o culegere de eseuri scrise de elevii Liceului Academic romano-englez „Mircea Eliade”. Rezultatul lucrarii este o dovada a tezei precum ca toate valorile veritabile ce se investesc in discipoli devreme sau tarziu dau roada. Lucrarile se citesc cu multa placere si curiozitate, ramanand  impresionat de stilul putin sofisticat dar captivant al tinerilor talente, drept dovada ne servesc titlurile: „Fantanele din suflet”, „ Salba cu margele care plang”, „ Imblanzirea focului” etc.

CZU 821.135.1(478)=135.1
Sala de Lectura nr. 3


Analele Asociatiei  Nationale a Tinerilor Istorici din Moldova:
anuar istoric / Asoc.  Nat. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Ch.: Pontos, 2004. — ISBN 9975-927-49-1.

Cele sase editii ale  Anuarului istoric Analele ANTIM reprezinta o continuare logica si o reflectare a rezultatelor programelor stiintifice ale Asociatiei Nationale a Tinerilor Istorici din Moldova realizate pe parcursul unui an de activitate. . In cei sase ani de experienta ANTIM promoveaza colaborarea reprezentantilor tinerei generatii la nivel national si international. In vederea stimularii activitatilor de cercetare istorica si de protectie a patrimoniului national. Tinerii sunt cei care sustin si promoveaza schimbarile in societate, ei sunt generatori de idei noi, viziuni stiintifice moderne. Anume acesti tineri interesati de problemele de istorie, cultura si civilizatie, doritori de transformari in societatile in tranzitie sunt principalii beneficiari ai ANTIM.

CZU 94(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2

27.05.2008

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>