Această zi este un motiv de a puncta importanța și rolul meseriei de traducător și a multilingvismului, care în ultimile decenii câștigă teren și contribuie masiv la procesul de globalizare.
Rolul primordial al traducătorului rămâne a fi ca și cel de mii de ani în urmă: asigurarea unei comunicări eficiente între oameni din diverse culturi și civilizații.