Bază de date în domeniul dreptului şi economiei, rubricatorul căreia conţine 230 denumiri de ţări, 26 de domenii/ramuri. Limba informaţiei oferite – rusă. Grupul ţintă — specialiştii în domeniu interesaţi de problemele teoretice şi practice ale domeniilor reflectate.

* IOPscience

Prin intermediul Consortiu Resurse Electronice pentru Moldova va oferim accesul la Bază de date în domeniul ştiinţelor exacte reflectînd textul integral din 48 reviste editate în diverse ţări ale lumi. Precum şi o gamă largă de site-uri din domeniul dat.

Limba informaţiei oferite – engleza.

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>