2013

Cum se elaborează şi se prezintă compartimentul bibliografic al curriculum-ului disciplinei universitare : Ghid tehnologic / Tatiana Panaghiu, Natalia Ghimpu, Ludmila Corghenci; ed ingr. Zinaida Sochircă ; red. şt. Ludmila Corghenci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch., 2012. – 47 p. – (Colecţia „TehnoBIB”, fascicula a 2-a).

2012

Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Calea spre Succes a fost învăţată / Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Borş [et al.]; dir. : Andrei Galben; coord. şt. : Zinaida Sochircă; machetare: Veronica Borş; Universitatea Liberă Intern. din Moldova. – Ch. :ULIM, 2012. – 60 p. – ISBN 978-9975-124-03-4.

Departamentul Informaţional Biblioteconomic: Succesul este un CE, dar mai ales un CINE: ghid instituţional/ Zinaida Sochircă, Ludmila Corghenci, Veronica Borş [et al.]; dir. : Zinaida Sochircă; machetare: Victoria Moşneaga; Universitatea Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2012. – 43 p. – ISBN 978-9975-124-02-7.

2008

„Dimensiuni manageriale in activitatea institutiei info-bibliotecare: concepte, experiente, orientari”, conf. st. intern. (2007; Chisinau). „Dimensiuni manageriale in activitatea institutiei info-bibliotecare: concepte, experiente, orientari”: Materialele conf. st. intern., 17 oct. 2007, Chisinau / dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Mihai Sleahtitchi; red.: Ludmila Corghenci, Hermina Anghelescu. – Ch. : ULIM, 2008.–94p.
Antetit.: Univ. Libera Intern. din Moldova. – Texte: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfarsitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-934-40-4

2007

Bibliotecarii ULIM: Dict. bibliogr. / alcat. : Ludmila Corghenici, Veronica Ghetu; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch. : ULIM, 2007. – 86 p.

2002

Proiect Tempus-Tacis „Library Training in Moldova”: activitati si realizari; rap. asupra perioadei de desfasurare ian. 2000 – dec. 2001 / echipa de lucru: L. Corghenci, V. Ghetu, I. Digodi; resp. de ed. Z. Sochirca. – Ch., 2002. – 36 p.

Project Tempus-Tacis „Library Training in Moldova”: report period: January 2000 – December 2001/ editing team: L. Corghenci, V. Ghetu, I. Digodi; resp. for ed. Z. Sochirca. – Ch., 2002. – 33 p. – (lb. eng.)