20 de ani DIB – 2012

Sapientia et virtus

 

 

NEW: DIB ECHIPEAZĂ CU INFORMAŢIE!

DIB, în calitate de membru al Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova oferă acces la 2 baze de date noi:

SAGE RESERCH METHODS ONLINE

Oferă acces la textele integrale a circa 900 de surse: cărţi, dicţionare, enciclopedii, articole din reviste, cuprinzând domeniile: drept, economie, psihologie, ştiinţe reale, geografie.

Selectarea informaţiei se efectuează după subiect şi categoria documentului (carte, dicţionar, enciclopedie etc.)

Pentru accesare: http://srmo.sagepub.com/

Accesul la baza de date în perioada: 1 ianuarie – 30 iunie 2012

ROYAL SOCIETY JOURNALS AND ARCHIVE

Oferă acces la textele integrale ale revistelor ştiinţifice din domeniile: biologie, matematică, inginerie, medicină, fizică.

Selectarea informaţiei se realizează după subiect şi titlul revistei.

Pentru accesare: http://royalsocietypublishing.org/

Accesul la baza de date în perioada: 1 ianuarie – 31 decembrie 2012

Bazele de date pot fi accesate prin intermediul paginii web DIB ULIM, doar din cadrul ULIM.