Symposia Professorum. Seria Biblioteconomie. Informare. Documentare. / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru. – Ch.: ULIM, 2005. – 96 p. ISBN 9975-934-50-1

Volumul insereaza materialele, prezentate in cadrul celei de-a VIII-a editii a sectiunii „Biblioteconomie. Informare. Documentare”, Symposia Professorum ULIM (8-9 octombrie, 2004). Genericul lucrarilor sectiunii: „Bibliotecarul universitar: formare, aptitudini, cerinte, schimbare”.
CZU 02+378.8(478)(063)

Symposia Professorum. Seria Inginerie si Informatica. / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; red. st. E. Rusu. – Ch.: ULIM, 2005. – 116 p. ISBN 9975-934-59-5

Volumul include materialele stiintifice recenzate, care au fost prezentate la lucrarile Symposia Professorum din 9 octombrie 2004. Sunt abordate un spectru larg de probleme ale fizicii moderne si informaticii, acestea constituind subiectele de cercetare si analiza ale cadrelor didactice de la Departamentul Inginerie si Informatica.
CZU 62+004:378.4(478)

Symposia Studentium. Seria Istorie / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru; red. resp. I. Cereteu. – Ch.: ULIM, 2004. – 181 p. ISBN 9975-934-51-X

Volumul reflecta textele comunicarilor, prezentate in cadrul Symposia Studentium din 23-24 aprilie, anul 2004. Aceste sunt structurate in trei compartimente: „Diplomatie si relatii internationale in epoca antica si medievala”, „Istorie si relatii internationale in epoca moderna si contemporana”, „Procese politice in lumea contemporana”.
CZU 94+378.4(478)

Rusnac, Svetlana. Consilierea psihologica in grup. Forme si metode: [monogr.] / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:ULIM, 2005. – 127 p. ISBN 9975-934-52-8

Lucrarea contine o prezentare teoretica a problematicii grupului psihologic, precum si doua programe desfasurate ale sedintelor, realizate de catre autor. Autorul a tinut cont de necesitatea popularizarii consilierii pedagogice, inserand in carte recomandari teoretice si practice.
CZU 316.6

Smochina, Andrei. Curriculum in baza Sistemului European de Credite (ECTS): Specialitatea Drept. Specializarea: Drept civil, Drept International, drept Penal / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; coord. st. A. Gutu. – Ch.: ULIM, 2005. – 230 p. ISBN 9975-934-56-0

Prezentul curriculum este racordat la Sistemul European de Credite transferabile (ECTS). Lucrarea ofera informatie actuala, utila referitor la planul de invatamant, structura anului de studii, creditarea disciplinelor, continutul programelor de studii, evaluarea cunostintelor in cadrul specialitatilor si specializarilor.
CZU 34(073.8)

Rosca, Petru. Essais sur l ‘ancien francais: Etude phonetique / Petru Ro s ca; Univ. Libera Int. din Moldova . – Ch. : ULIM, 2004. – 104 p.

Lucrarea d – lui Petru Rosca, doctor habilitat, profesor universitar ULIM, este un manual despre istoria dezvoltarii sistemului fonetic al limbii franceze vechi si destinat studentilor ce studiaza limba franceza.

Gheorghita, Mihail. Tactica retinerii banuitului, invinuitului / M. Gheorghita. – Ch. : S.n., 2004. – 114 p.

Lucrarea incearca sa intregeasca manualele de criminalistica, mai ales in reflectarea tacticii retinerii ca actiune de urmarire penala si vine sa completeze stiinta criminalisticii cu explicarea unor notiuni ce formeaza obiectul tacticii criminalistice.

Junghietu, Grigore. Kosmeticeskaia himia / Grigore Junghietu, Gabriela Verdes. – Ch. : Izd. Centr. Gos. Univ., 2003. – 233 p.

Editie aparuta in limba romana si rusa, destinata, in special, profesorilor si studentilor de la specialitatile farmacologie si chimie si persoanelor interesate de intrebuintarea si aplicarea in cosmetologia moderna