Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Studentium : materialele sesiunilor st. din 23-24 apr. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru. – Ch., 2005.
Ser.: Drept. – 2005. – 154 p. – ISBN 9975-934-71-4

CZU [34+378.4](478)(082)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Musinschi, Camelia. Optica ondulatorie: [curs de prelegeri] / Camelia Musinschi, Valeriu Musinschi / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2006. – 203 p. – ISBN 978-9975-934-93-0

Lucrarea reflecta capitole de baza ale opticii ondulatorii intr-o forma accesibila, pastrand rigurozitatea impusa de logica interna a fizicii. Materialul se bazeaza pe programa in vigoare la fizica, pentru invatamantul superior.
CZU 535(075.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Reintegrarea Moldovei. Solutii si modele / resp. de ed. : Ion Creanga, Victor Popa. – Ch.:TISH, 2005. – 360 p. – ISBN 9975-947-52-2

CZU 342.4/.5(478)(082)
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Prus, Elena. Poetica modalitatii la Proust / pref. de Dumitru Irimia. – Ch.: Ruxanda, 1998. – 237 p. – ISBN 9975-72-012-9

Lucrarea este o importanta si originala contributie la exegeza proustiana. Abordarea din perspectiva poeticii modalitatii propune ca grila de lectura un sistem de opozitii cu mare grad de adecvare la romanul proustian: aparenta / realitate; impresie / realitate; simbol / realitate; mit / realitate; amintire / realitate; vis / realitate; iluzie / realitate.
CZU 821.133.1.09
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>