Information Technologies and Scurity 2007, intern. workshop (1; 2007; Chisinau). First International Workshop on Information Technologies and Security 2007, 15-16 oct. 2007 / ed. Veacheslav Perju; org.com.: Andrei Galben, … — Ch.: UTM, 2008. – ISBN 978-9975-45-069-0
Vol. 1. – 2008. – 356 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-45-070-6

Culegerea insereaza articole prezentate in cadrul atelierului “Tehnologii infomationale si securitate 2007”. Sint reflectate opiniile autorilor pe marginea temelor: problemele securutatii informationale; sisteme de securitate informationala si telecomunicatii; cryptografia pentru securiatetea informationala; biomedicina si tehnologiile optice in securitatea informationala; educatia in securitatea informationala.

Localizare: Sala Polivalenta nr.1

Cota: 004.056(082) / I-52

Руснак, Светлана. Сексуальные меньшинства: социальные установки и информированность общества = Minoritatile sexuale: atitudini sociale si informarea populatiei. – K.: Центр информации «ГендерДок-М», 2008. – 172 р. – ISBN 978-9975-78-594-5

Lucrarea oglindeste nivelul de informare a populatiei referitor la minoritatile sociale. Scopul cercetarii este de a elabora strategii de introducere a tolerantei si ostilitatii discriminarii in societate, de a argumenta necesitatea in legislatie a drepturilor minoritatilor sexuale. Este destinata specialistilor, cadrelor didactice si studentilor din domeniul sociologic, psihologic, juridic.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Cota: 316.64:613.885 / P 88

Studii economice: rev. stiintifica / Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. Stiinte Economice; col. red.: Natalia Burlacu, Petru Rosca, Alexandru Gribincea, … – 2007. – Nr.4 – 383 p. – (ULIM – 15 ani de ascensiune).

Cuprins

Localizare: Colectia Periodice (SPL nr.2)

Centrul de Informare si Documentare

 

Белый, Н.А. Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Республике Молдова. – Кишинэу: УЛИМ, 2008. – 72 р. – ISBN 978-9975-920-56-8

Lucrarea cuprinde un sir de articole privind problemele organelor de drept din Republica Moldova. Este binevenita tuturor celor interesati de problemele procesuale penale si ispasirea pedepsei penale in Republica Moldova.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Cota: 343.1 / B 44

 

 

Floander, Ion. Dreptul muncii: curs universitar / Floander Ion, Plesu Tiberiu, Mititelu Didina. — Constanta: Ed. Europolis, 2008. – 135 p. – ISBN 978-973-676-281-9

Autorii manualulu ofera informatii utile in domeiul legislatiei muncii, necesitatea perpeperii evolutiei in domeniul muncii pentru toate categoriile de angajatori, persoane juridice sau fizice, dar si pentru salariati, someri si chiar pensionari etc. Manualul este destinat specialistilor si practicienilor in domeniu.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Cota: 349.2(498)

 

Sofronie, S. Travail et emploi: Materiel pedagogique pour le cours „Le francais des affaires”/ S. Sofronie, A. Gribincea; Univ. Libre Int. de la Rep. de Moldova. Institut des Recherches philologiques et interculturelles. Dep. des Sciences Econ. Chaire Langues Modernes Appliquees en Econ. et Droit. – Ch.: ULIM, 2007. – 114 p. — ISBN 978-9975-920-53-7

Materialul didactic ofera cai de rezolvare a problemelor personale dintre cele mai curente si mai actuale (urmarirea etapelor de recrutare a personalului, publicarea anunturilor mici, pregatirea unui dosar personal, redactarea unui CV, a unei scrisori de motivare si de recomandare etc.). Este destinata celor implicati in sfera afacerilor si studentilor interesati.

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 811.133.1:33

Dimo, Olga. Supplementary Reader for Students of Economics / Olga Dimo, Valentina Stog; Free Intern. Univ. of Moldova, Inst. of Linguistic and Intercultural Studies, Chair of Applied Modern Languages in Econ. and Law. – Ch.: ULIM, 2007. – 106 p. – ISBN 978-9975-920-52-0

Publicatia este material suplimentar destinat studierii limbii engleze pentru studentii facultatii economie. Cuprinde informatii privitoare la serviciile hoteliere, productii, bani, banci, stiluri de management etc.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.3

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 811.111:33(075.8)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>