Zinovia Zubcu: Daruire intru desavirsirea Binelui: Studium in honorem / aut.: Ludmila Corghenci, Tatiana Levinta, Lorina Beselea; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Balentina Chitoroaga; red. si trad. In lb. fr.: Ghenadie Ribacov; Univ. Libera Inter. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2009 (Tipogr. “Foxtrot” SRL). -131 p. – (Seria “Universitaria”; fasc. 36). – ISBN 978-9975-934-59-6

Prezentul corpus bibliografic este dedicat doamnei Zinovia Zubcu,conferentiar universitar la Catedra Filologie Franceza a Universitatii Libere Internationale din Moldova. Lucrarea are scopul de a glosa si de a integra contributiile stiintifico-didactice ale pedagogului, cercetatorului filolog, promovind modelul uman si cultural al Omului Zinovia Zubcu.

CZU 016:[811.133.1+929] Z 67
Centru de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

La Francopopolyphonie: langue et culture francaises en Europe du Sud-Est = Francopolifonia: limba si cultura franceza in Europa de Sud-Est / Univ. Libera Intern. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Pierre Morel, Elena Prus; col. red.: Catherine Durandin, Luc Barbulesco, Raia Zaimova [et al.]. – Ch.: ULIM, 2009. — 246 p. – ISSN 1857-1883.

Cuprins

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

 

Interstitio. East European Review of Historical Antropology / Rethinking History Center, Inst. of History and Political Sciences; ed.: Virgiliu Birladeanu, Tomasez Pawelec; col. red.: Ulf Brunnbauer, Jennifer Cash, Ludmila Cojocari [et al.]. – Ch.: Rethinking History Center, 2009. – 240 p. – ISSN 1857-2707

Cuprins

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Inter text. Revista siintifica: Nr.1/2 / Univ. Libera Intern. Din Moldova; dir.publ.: Ana Gutu; red.sef: Elena Prus; red. sef. adj.:Pierre Morel; col. red.: Ion Manoli, Dragos Vicol, Petru Rosca [et al]. – Ch.: ULIM, 2008. -241 p. – ISSN 1857-3711.

Cuprins

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Ludmila Coada. Zemstva Basarabiei: Aspecte istorico-juridice=Bessarabian zemstvo: Historical and Juridical Aspects. – Ch.: 2009 (F.E.-P.”Tipografia Centrala”). – 348 p.

Prezenta lurare este un studiu monografic al istoricului Ludmila Coada,consacrat activitatii zemstvei in Basarabia. Bazat pe un suport documentar solid, demersul stiintific al cercetatoarei expus in cele patru capitole ale lucrarii, exceleaza prin rigoarea profesionala si acribia cu care au fost examinate probleme privind cadrul juridic al institutiilor de zemstva, domenii de activitate a zemstvei basarabene(cu precadere invatamintul si sanatatea publica), bugetul zemstvei si componenta institutiilor autoguvernarii.

CZU 342.5(478)+94(478)=135.1=111 C 58
Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Chirica, Vasile, Borziac, Ilie. Gisements du Paleolothique Superieur recent entre le Dniestr et la Tissa. – Iasi: 2009. — 323 p. – ISBN 978-606-520-326-6.

Prezenta lucrare , rezultat al Proiectului de cercetare “ Le Paleolithique et l’Epipaleolithique – le Mesolithique entre Dniestr et Tissa”,inclus in Planul de cercetari stiintifice al Institutului de Arheologie – Iasi al Academiei Romane, este consacrata cunoasterii realitatii preistorice arheologice a spatiului romanesc dintre Nistru si Tisa, dar mai cu seama dintre Nistru si Prut.

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Moрел, Пиер. Френският глагол. Спряжения и особености.- Sofia: 2008. –295p. ISBN 978-954-529-464-8.

Lucrarea, dedicata vorbitorilor de limba bulgara, este un util instrument de instruire si invatare a gramaticii limbii franceze,in special a verbului francez.

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>