Turliuc, Maria Nicoleta. Psihologia comportamentului deviant: concepte si teorii. – Iasi: Institutul European, 2007. -188 p. – ISBN 978-973-611-461-8.

Lucrarea este adresata tuturor persoanelor interesate de cunoasterea diferitor aspecte ale transgresiunilor normativ-valorice din societate si in mod deosebit, categoriilor de specialisti implicati in identificarea, explicarea, tratamentul si controlul fenomenului deviant.

CZU 316.624=135.1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

 

Turliuc, Catalin. Conditia femeii in societatea moderna / Catalin turliuc, Maria Nicoleta Turliuc. – Iasi: Performantica, 2008. – 220 p. – ISBN 973-7994-47-7.

Compendium ilustreaza schimbarea profunda a raporturilor dintre sexe, a rolului masculin si a celui femenin, a identitatilor sexual, elemente esentiale ale modificarilor aparute in cursul secolului recent. Cum poate fi descrisa conditia femeii in societatea moderna, care sunt principalele caracteristici ale statutului social actual al femeii ? Sunt doar citeva dintre intrebarile la care incearca sa raspunda autorii acestui volum.

CZU 316.624=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Sus

 

Buruian, Alexandru. Teoria relatiilor internationale. – Ch.: CEP USM, 2008. – 624 p. – ISBN 978-9975-70-760-2.

Cartea este destinata profesorilor, studentilor, magistrantilor si doctoranzilor de la facultatie de Drept, Relatii Internationale, de Relatii Economice Internationale, Jurnalistica, Stiinte Politice si administrative a universitatilor.
Recomandata spre publicare de catre Consiliul Stiintific al Institutului de Istorie, Stat si Drept al Academiei de Stiinte al Moldovei, lucrarea poate servi drept sursa de documentare pentru politicieni, diplomati, analisti, politologi.

CZU 327(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Sus

 

Bugaian, Larisa. Reducerea costurilor si sporirea competivitatii productiei intreprinderilor industriei de zahar / Larisa Bugaian, Ina Gumeniuc. – Ch.: CEP USM, 2008. – 178 p. – ISBN 978-9975-70-746-6.

Materiaul expus in lucrare prezinta interes pentru toti cei ce doresc sa cunoasca si sa studieze mai profund activitatea industriei zaharului din Moldova, cu problemele, oportunitatile si strategiile de dezvoltare a acestui sector – cultivarea si prelucrarea sfeclei de zahar, producerea zaharului produs finit.
Lucrarea este destinata studentilor, profesorilor si masteranzilor de la facultatile de economie a institutiilor superioare din RM.

CZU 338.5:664.1=135.1
Sala de Lectura nr.1

 

Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea: actor si regizor / Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Ch., 2008. – 242 p. – ISBN 978-9975-9519-8-2.

Cartea despre viata viata si activitatea eminentului actor Valeriu Cupcea este adresata oamenilor de arta scenica, cit si cititoruli indragostit de teatru si de frumos.

CZU 792.071.2.028=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

 

Florea, Galina. Cours Pratiqur de la Lanque Francaise: Cahier d’exercices et de lecture. – Bucuresti: Ed. Romania de maine, 2007. – 246 p. – ISBN 978-973-725-909-7.

Culegerea de exercitii si texte pentru lectura este adresata studentilor din primului an de studiu a Facultatii de Filologie, specialitatea Limba si Literatura Franceza.
Ceea ce deosebeste culegerea de celelalte este imbinarea armonioasa a gramaticii, a exercitiilor de lexicilogie, stilistica cu fragmente din operele fundamentale ale literaturii franceze comentate si amanuntit cizelate.

CZU 811.133.1=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

 

Chirica, Codrin-Valentin. Reprezentantele diplomatice britanice in principatele romane. – Iasi: PIM, 2007. – ISBN 978-973-716-700-2.

Lucrarea se incadreaza in politica de ansamblu a istoriografiei orientale numita si chestiune orientala sau criza orientala. Acest fenomen istoric compliex ce a dat nastere numeroaselor contraverse este dezbatut in cele cinci capitole ale lucrarii care include un pretios material privind evolutia statutului juridic al Principatelor pina la Unire, interesele Marii Britanii in Sud Estul Europei considerata ca arbitru al echilibrului european, cursul evenimentelor in principalele momente ale istoriei noastre.
Cartea este adresata studentilor, profesorilor masteranzilor de la facultatile de Istorie si Relatii Internationale.

CZU 94(498)’’1803/1859’’=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2