NOU !
Acces la Baza de date GreenFile

GreenFile – baza de date liber accesibila, tematica ei fiind concentrata asupra relatiei dintre fiinta umana si mediul inconjurator, cu informatie bine cercetata si accesibila pe tematici clasificate: de la incalzirea globala pina la reciclarea resurselor de ulei alternativ. Incluzind titluri de interes educational si general, precum documente si relatari guvernamentale, GreenFile ofera o perspectiva unica referitoare la direfite cai ce influienteaza pozitiv si negativ asupra ecologiei. Baza data face legatura intre discilina mediului si discipline precum agricultura, educatia, dreptul, sanatatea si tehnologia. GreenFile va servi drept o sursa de informare oricarei persoane interesata despre tematica “globul pamintesc”. Prima publicatie a GreenFile va contine A&I pentru mai mult de 600 titluri, incluzind teme vaste – volumul1, partea 1 – prezinta- Biostiinta (incepind cu anul 1964), Biologia de conservare (incepind cu anul 1987), Jurnal de Ecologie (incepind cu anul 1913) si Jurnal al Planificarii Mediului si Management (incepind cu anul 1948). Numar total de inregistrari sunt peste 295.000. si sunt oferite texte intregi pentri mai mult de 4.600 inregistrari din titlurile liber accesibile.

12.03.2008

Diplome pentru Bibliotecarii ULIM

Cu prilejul tinerii lucrarilor Congresului al 6-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova (4-5 noiembrie 2008, Chisinau), trei angajati DIB au fost desemnati cu Diplome de Onoare:

 • Diploma de Onoare  a Ministerului Culturii si Turismului – pentru activitatea rodnica, contributie substantiala in dezvoltarea si promovarea Bibliotecii

Tatiana Levinta, sef serviciu Dezvoltarea si prelucrarea analitico-sintetica a Resurselor Documentare si Informationale:

 • Diplome ale  Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – pentru promovarea valorilor si obiectivelor ABRM

Lorina Beselea, bibliograf serviciul IBD,

Elena Turcan, bibliotecar Oficiul Sala de Lectura Nr 1

 

Img1

19.11.2008

3

Saptamina Drepturilor Omului la ULIM, 8-12 decembrie 2008

Departamentul Informational Biblioteconomic ULIM, va invita sa vizitati Expozitia de publicatii „10 decembrie – Ziua Internationala a Drepturilor Omului”, in incinta Salii Polivalente de Lectura Nr 2, et. 6, bl. II.

Expozitie tematica – „ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI – 10 Decembrie”

4.12.2008

3

3

11 decembrie 2008. Conferinta stiintifico-practica „Bibliografia Nationala: 50 de ani de la aparitia primului numar al „Cronicii presei RSSM”

Program

4.12.2008

3

Congresul al 6-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova (4-5 noiembrie 2008): implicatii si participari ale DIB

Personalul Departamentului Informational Biblioteconomic, ULIM, a participat la organizarea lucrarilor Congresului al 6-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova prin diverse forme si metode:

 • aspecte organizationale preventive, elaborarea programului Congresului (L. Corghenci, dir. adjunct);
 • participari la sedintele Biroului ABRM in perioada de pregatire a Congresului (L. Corghenci, dir. adjunct);
 • elaborarea sintezei privind activitatea Comisiei „Formare profesionala continua. Etica si deontologie” (octombrie, 2008; (L. Corghenci, dir. adjunct);
 • elaborarea proiectului Rezolutiei Congresului si difuzarea acestuia in scopul asigurarii transparentei; definitivarea Rezolutiei la finele lucrarilor Congresului;
 • organizarea atelierului „Instruirea la locul de munca a personalului institutiilor bibliotecare: concepte si experiente” (4 noiembrie 2008; echipa DIB);
 • difuzarea si promovarea informatiei profesionale (declaratia IFLA privind instruirea continua, program „Erisma” al DIB, prezentari de carti in domeniu, expozitii) (L. Beselea, L. Corghenci, N. Ghimpu, Sv. Carlan, T. Panaghiu);
 • membru al Comisiei de Redactare a Rezolutiei Congresului (L. Corghenci, dir. adjunct);
 • participare la lucrarile sectiunii ABRM „Biblioteci universitare si specializate” (4 noiembrie 2008;  V. Ghetu, dir. CRETI);
 • prezentare in cadrul lucrarilor Congresului a 2 comunicari, o interventie la sedinta in plen     (L. Corghenci, V. Ghetu);
 • selectarea si prezentarea materialelor pentru organizarea expozitiei „Publicatii reprezentative ale DIB (2004-2008)” in spatiul Bibliotecii Centrale a Academiei de Stiinte „Andrei Lupan”

19.11.2008

3

3

2 octombrie 2008 – Lansare de carte la DIB

Joi, 2 octombrie 2008, la ora 12.30 in spatiul Salii Polivalente de Lectura nr.2 (bl. 1, et.6) va avea loc lansarea publicatiei:

 • Agachi, Alexei. Tara Moldovei si Tara Romaneasca sub ocupatia militara: (1806-1812) / Alexei Agachi; pref.: Dumitru Vitcu; Acad. de Stiinte a Rep. Moldova, Inst. de Istorie, Stat si Drept. – Ed. A 2-a, rev. si compl. – Chisinau, 2008. – 388 p. – ISBN 978-9975-72-087-8.

In program: referinte ale cercetatorilor, cadrelor didactice, studentilor asupra publicatiei; prezentare de autor si editor; excursii – panoramic.

Organizatori: Institutul de Istorie, Stat si Drept al Academiei de Stiinte 
Departamentul Informational Biblioteconomic, ULIM
Institutul de Istorie si Stiinte Politice, ULIM

12.03.2008

3

17 septembrie 2008 – Lansari de carte la DIB

Miercuri, 17 septembrie 2008, la ora 12.30 in spatiul Salii Polivalente de Lectura nr.2 (bl. 1, et.6) va avea loc lansarea publicatiilor:

 • Postica, Gheorghe. Civilizatia medievala timpurie din spatiul Pruto-Nistrean: (sec. V-XIII): monogr. / Acad. Romana, Filiala Iasi. Inst. de Arheologie. – Bucuresti, 2007. – 487 p. – ISBN 978-973-27-1592-5.
 • Borziac, Ilie. L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace Carpateque-Dniestreen. Le gisement Climauti II / Ilie Borziac, Vasile Chirica, Anatol David; Acad. Roumaine – filiale de Iasi, Univ. Libre Intern. de la Moldavie. – Iasi, 2007. – 225 p. – ISBN 978-973-716-839.
 • Ilie Borziac : biobibliogr. la 60 de ani / Dep. Inform. Biblioteconomic ULIM. – Ch., 2008. – 114 p. – ISBN 978-9975-920-91-9.

In program: referinte ale profesorilor, studentilor asupra publicatiilor; prezentari de autor; expozitii de documente; prezentari bibliografice.

Organizatori: Departamentul Informational Biblioteconomic
Institutul de istorie si Stiinte Politice

3

Departamentul Informational Biblioteconomic – Laureat al celei de-a II editie a Concursului Republican “Biblioteca-partener in promovarea Proprietatii Intelectuale”.

 

Rezultatele participarii DIB in cadrul Concursului sint reflectate in Informatia Sinteza

 

 

25.04.2008

3

Colectia „Universitaria”

Ana Mihalache – Daruire intru dainuire: biobibliogr. / alcat. : Natalia Ghimpu, Lorina Beselea ; conceptie, red. st. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroaga; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 88 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 31-a). – ISBN 978-9975-920-75-9

Ilie Borziac: biobibliogr. la 60 de ani / alcat. : Ludmila Corghenci; echipa de lucru: Valentina Chitoroaga, Veronica Ghetu, Victoria Corcodel; red. st.: Gheorghe Postica; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform.-Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Colectia „Universitaria”; Fascicula a 32-a). – ISBN 978-9975-920-91-9

16.07.2008

3

Zile de Informare pentru Facultatea Istorie si Relatii Internationale

15 – 25 aprilie 2008

Va oferim:

 • Expozitii si prezentari de carte, lucrari bibliografice, reviste de profil, intrate in colectiile DIB in perioada 2007 – 1 aprilie 2008 – circa 140 titluri (Sala Polivalenta de Lectura Nr.2, et.6, intre orele 8 – 17);
 • Consultatii individuale privind elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice, utilizarea catalogului electronic etc.(Clinica Informationala, et. 6);
 • Prezentari ale bazelor de date, detinute de DIB (18 , 23 aprilie 2008, ora 12.30-13.30, CID, et. 6);
 • Biblioteci digitale: oferte pentru profilul Istorie si Relatii Internationale (adrese utile pewww.library.ulim.md);
 • Carte de istorie (intrari noi in colectia DIB, anul 2007- 1 aprilie 2008)
15.04.2008
Aparitii Noi

2

Colectia Universitaria
Nicola Tau la 60 de ani: Biobibliogr./ Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Tatiana Kalgutkin, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2008. –64 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 30-a)
ISBN 978-9975-920-63-6 26.03.2008

1

Campania in Sprijinul Absolventului

10 martie – 17 mai 2008

Departamentul Informational Biblioteconomic ULIM organizeaza in perioada 10 martie – 17 mai 2008 „Campania in Sprijinul Absolventului”, in spatiul Centrului de Informare si Documentare ULIM, (CID), Sala Polivalenta de Lectura Nr. 2, et. 6.
Servicii prestate:

 • expozitii de documente: „ In sprijinul elaborarii si prezentarii tezelor de licenta” (expunerea celor mai bune teze de licenta a ultimului an de studiu);
 • mostre de elaborare, prezentare si citare in text a referintelor bibliografice;
 • macheta listei de referinte bibliografice;
 • mini-cursuri: reguli de prezentare a referintelor bibliografice pentru:
   • documente tiparite (carti, contributii din seriale si culegeri);
   • documente oficiale (legi, hotarari)
   • documente electronice
 • consultatii privind utilizarea bazelor de date, oferite de DIB ULIM;
 • formarea deprinderilor de munca intelectuala.
  12.03.2008

1

Zile de Informare pentru Facultatea Economie

11–21 martie 2008

Va oferim:

 • Expozitii si prezentari de carte, disertatii, autoreferate, lucrari bibliografice, reviste de profil (Sala Polivalenta de Lectura Nr.2, et.6, Centrul de Informare si Documentare ULIM, intre orele 8.00 – 17.00)
 • Prezentare si oportunitati de accesare a bazelor de date EBSCO, Oxford Journals,  Moldova Actuala (04.03.2008, Centrul de Informare si Documentare ULIM, et.6, ora 11.00 – 13.00);
 • Consultatii individuale privind elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice, utilizarea catalogului electronic etc.

12.03.2008

1

11.03.2008

1

„Bibliotecarii ULIM – Laureati ai Concursurilor Nationale !

 

Premiul I – „Cele mai reusite lucrari in domeniul bibliologiei” (pentru                                    publicatiile anului 2007)


Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2007 – Veronica Ghetu, director                                                                                 Centru Resurse Electronice si                                                                            Tehnologii Informationale DIB

Diplomele au fost inminate in cadrul Simpozionului National „Anul Bibliologic 2007”, 4 martie 2008


3

„Dragobete – sarbatoarea Tineretii si a Iubirii” Serata literar-muzicala

 

La 25 februarie 2008, Departamentul Informational Biblioteconomic in colaborare cu Facultatea Jurnalism si Comunicare Publica ULIM, a organizat serata literar-muzicala „Dragobere – sarbatoarea Tineretii si a Iubirii”. Studentii ulim-isti au participat la o serie concursuri de creativitate, recitare versuri, medalion muzical, prezentare expozitie de carte, etc.

Momente de la organizarea seratei, Sala de Lectura Nr 3, DIB 

26.02.2008

Expozitii Tematice:

Carti din Colectia Istoria Universala „Microsinteze”, editura „Corint”

 

08.02.2008

Evaluarea personalului DIB

 

Intre 15-18 ianuarie 2008 a avut loc evaluarea personalului DIB (profesionalism, competente, formarea continua). Evaluarea s-a axat pe rezultatele si activitatile din anul 2007. Fiind efectuata in baza sistemului de bonusuri a oferit suportul necesar pentru nominalizarea „Celui mai bun bibliotecar al Anului 2007” – Veronica Ghetu, director Centru Resurse Electronice si Tehnologii Informationale. Trofeul DIB „Cel mai bun serviciu/oficiu al Anului 2007” a fost inmanat Salii de Lectura nr. 1 a DIB (manager functional Eleonora Idrisov).

 

 

Veronica Ghetu, 
director Centru Resurse Electronice si Tehnologii Informationale 
„Cel mai bun bibliotecar al Anului 2007”

De la stinga la dreapta: Lorena Beselea, Eleonora Idrisov, Elena Turcan, 
Personalul Salii de Lectura nr. 1 
Trofeul DIB „Cel mai bun serviciu/oficiu al Anului 2007”

 

E-buletine electronice

 

Recent in comunitatea universitara au fost difuzate doua e-buletine electronice: „Publicatii periodice, abonate de catre DIB pentru anul 2008” (reflecta titlurile, organizatia responsabila pentru editare, numele redactorului, loc editare, ISSN si alte informatii); „Seriale, intrate in colectiile DIB in anul 2007” (reflecta informatia asupra numerelor concrete de periodice, intrate pe parcursul anului). E-buletinele au scopul de a facilita accesul la informatia privind componenta colectiei Seriale DIB, precum si de a amplifica utilizarea acesteia. 

„Publicatii periodice, abonate de catre DIB pentru anul 2008”
„Seriale, intrate in colectiile DIB in anul 2007”

29.01.2008

Zile de Informare pentru
Facultatea Drept

 

5 – 15 februarie 2008

Departamentul Informational Biblioteconomic va ofera:

• Expozitii si prezentari de carte, disertatii, autoreferate, lucrari bibliografice, reviste de profil (Sala Polivalenta de Lectura Nr.2, et.6, CID, orele 8.00 – 17.00)
• Prezentarea Bazei de Date juridice HeinOnline in colaborare cu Biblioteca Publica de Drept (05.02.2008, Mediateca ULIM, et. 4, ora 15:00);
• Prezentare si oportunitati de accesare a Bazelor de Date EBSCO, Mold Lex, s.a. (12.02.2008, Centrul de Informare si Documentare, et.6, ora 11:00 – 13:00);
• Consultatii individuale privind elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice, utilizarea catalogului electronic etc.

 

29.01.2008

DIB a colectat un lot de carte (60 titluri publicatii de referinte, opere ale scriitorilor clasici ai literaturii nationale si universale), implicandu-se in Campania „Doneaza o carte pentru biblioteca Azilului Republican pentru Pensionari si Invalizi din municipiul Chisinau”.

29.01.2008

Colectiile DIB au fost completate cu o donatie impunatoare de carte si reviste in domeniul istoriei, receptionata din partea Institutului Patrimoniului Cultural: 25 titluri / 549 exemplare. Dintre titlurile reprezentative mentionam: „Vestigii arheologice din Moldova” (ISBN 9975-62-015-9), „Interferente cultural-cronologice in spatiul nord-pontic” (ISBN 9975-9787-0-3), „Кэрбунский клад = Carbuna depozit” (ISBN 9975-62-034-5). Donatia mai include editii ale anuarelor Institutului de Cercetari Interetnice, Institutului Studiului Artelor din cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei, precum si ale „Revistei arheologice”.