Asociaţia Bibliotecarilor din

Republica Moldova

Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Atelier

Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM.

Impact pentru biblioteci

17 noiembrie, 2011