SALON „SCIENTIA”, EDIŢIA a 4-a, 2012
(publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM)
3 aprilie – 1 mai 2012

Şedinţa Athenaeum-ului „Universitaria”
10 mai 2012, ora 12.30

Comemorare: „200 de ani de la anexarea
Basarabiei de către Imperiul Ţarist”

Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bloc 1, etaj 6

Organizator: Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice, Departamentul Informaţional Biblioteconomic

În program: expoziţie de publicaţii, prezentare bibliografică, prezentarea standului Institutului din cadrul Salonului „Scientia”, comunicări, intervenţii ale studenţilor şi profesorilor, prezentări Power Point.