13 FEBRUARIE 2013, miercuri, ora 14.30,
în Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bloc 1, etaj 6

LANSAREA PUBLICAŢIILOR,

semnate de către profesorul universitar,
membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, GHEORGHE MIŞCOI: „Probabilitate şi Statistică matematică” şi „Fluxurile financiar-monetare” (coautor)

Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facultatea Ştiinţe Economice, Institutul de Investigaţii Strategice în Economie
În program: sinteze şi aprecieri pe marginea publicaţiilor lansate, prezentare de expoziţie, discuţii
Participă: studenţi, cadre didactico-ştiinţifice de la ULIM şi USM, cercetători de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, bibliotecari

SECVENTE FOTO