SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS
Workshop cu genericul „ABC-ul Acesului Deschis”

21 octombrie 2014

Studenţi ciclului Licenţă, anul 1-2
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism,
Facultatea Biomedicină şi Ecologie

 SECVENTE FOTO