SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS
Workshop cu genericul „ABC-ul Acesului Deschis”

21 octombrie 2014

Studenţi ciclului Licenţă, anul 1
Facultatea Litere

 SECVENTE FOTO