Reflectarea experienţei Departamentului Informaţional Biblioteconomic
în publicaţia sub egida UNESCO!

e-Publicaţia „Overview of Information Literacy Resources Worldwide”,
2nd ed. 2014 (coord. dr. Forest Woody Horton, Jr.),
realizată sub egida UNESCO, prezintă o selecţie de resurse informaţionale despre
Cultura informaţiei, editate în diferite limbi în diverse ţări ale lumii.
Ediţia bibliografică internaţională reflectă publicaţiile privind experienţa
Departamentului Informaţional Biblioteconomic în domeniul formării/dezvoltării
culturii informaţiei a utilizatorilor (p. 532-533, 535-539).

Publicaţia poate fi accesată la adresa:
http://infolit.org/unescos-overview-of-information-literacy-resources-worldwide-2nd-ed-2014-2015/