UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMAŢIONAL BIBLIOTECONOMIC
FACULTATEA LITERE, CATEDRA FILOLOGIE ROMANICĂ

4 martie 2013, ora 11.00

Vă invităm la prima şedinţă a CENACLULUI LITERAR
„On ne se consacre pas a la poesie, on s’y sacrifie”
dedicată splendoarei şi valorilor cuvântului francez contemporan.

Local: Săla de Lectură Nr. 3 Filologie Romano-Germanică, bloc 3, et. 4

ÎN PROGRAM:

  • Comunicări
  • Schimb de opinii
  • Recitaluri
  • Expoziţie de carte

MODERATOR – Ion Manoli, doctor habilitat, profesor universitar

SECVENTE FOTO