Şedinţa Clubului
„TABLETE LITERARE PENTRU
STUDENŢII SECOLULUI AL XXI-LEA”

Consemnarea a
165 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI MIHAI EMINESCU ŞI A ZILEI NAŢIONALE A CULTURII

15 ianuarie 2015, ora 12.00
Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică (et. 4, bl. 3).

Organizator: dr. hab. Ion Manoli, Departamentul Informaţional Biblioteconomic,
Facultatea de Litere, Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca”

Activităţi conţinute:

– expoziţia „Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost…”
(funcţionare: ora 9:00 – 11:30 – Holul Central ULIM,
cu ora 12:00 – în Sala de Lectură nr. 3, bl. 3, et.4)
– recitaluri de versuri, prezentări de cărţi,creaţii muzicale pe versurile lui
Mihai Eminescu etc. Interpreţi, participanţi: studenţii Facultăţii de Litere
şi Facultăţii Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Jurnalism, bibliotecari, profesori

 SECVENTE FOTO