Colaborări cu Facultatea de Litere în cadrul Seminarului metodologic
„Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine (ed. a 5-a)”

25 ianuarie 2015

— expoziţie de publicaţii din colecţiile DIB cu genericul reuniunii profesionale
(pregătire, prezentare de I. Cerneauscaite, A. Cojocaru, A. Sacovici)

— prezentarea studiului biobibliografic „Isteţime, Dăruire, Productivitate :
In honorem prof. , dr. hab. Valentin Cijacovschi”,Chişinău, 2014,
colecţia „Universitaria”,fascicula a 51-a) (prezentare de L. Corghenci)