Formare continuă a Bibliotecarilor ULIM la locul de muncă
Program „Iniţiere în Biblioteconomie, Informare, Documentare” în cadrul Şcolii BibIns ULIM

29 ianuarie – 6 februarie 2015

Curriculum

 SECVENTE FOTO