Şedinţa Clubului
„TABLETE LITERARE PENTRU
STUDENŢII SECOLULUI AL XXI-LEA”,ediţia a 2-a

Consemnată
cu prilejul a 80 de ani de la naşterea Poetului Neamului – Grigore Vieru

cu genericul „ Poetul care ne Apără”

16 februarie 2015, ora 11.10
Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică (et. 4, bl. 3).

Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic
Facultatea de Litere,
Catedră Filologie Romanică «Petru Roșca»
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

În program:

— recital de versuri, creaţii muzicale pe versurile lui Grigore Vieru,
prezentări de carte, expoziţia „Grigore Vieru Poet-tribun, Poet al deşteptării naţionale” etc.

Participanţi:

studenţii Facultăţii de Litere, Facultăţii Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Jurnalism, bibliotecari, profesori

Invitați speciali:

Emilian Galaicu –Păun, poet, Membru al Uniunii Scriitorilor
Ana Bantoș,
doctor habilitat, critic literar
Ion Mărgineanu, traducător al operei vierene

 SECVENTE FOTO