În atenţia comunităţii universitare!
 Prezentarea statisticii utilizării Bazelor de Date la ULIM:

„Taylor and Francis”

„Emerald”