Şedinţa Clubului „TABLETE LITERARE PENTRU STUDENŢII SECOLULUI AL XXI-LEA”, ediţia a 3-a 23 martie 2015, ora 13.00 Parlons un peu Poésie, cela nous fera du bien… La Francophonie en marche — 2015 În program: recital de poezii şi poeme, expoziţie de carte „Quinzaine de la Francophonie à l’ULIM”, program muzical Organizator: Facultatea de Litere, Catedră Filologie Romanică «Petru Roșca“, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism, Departamentul Informaţional Biblioteconomic Locaţie: Sala de Lectură nr. 3 „Filologie Romano–Germanică”, et. 4, bl. III SECVENTE FOTO17 interne

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>