INAUGURAREA SALONULUI „SCIENTIA”, EDIŢIA A 7-A, 2015
(Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM)
3 aprilie 2015, ora 12:30

Locaţie: Sala
Polivalentă de Lectură nr. 2, et. 6

Parteneri:
Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism; Litere;
Drept; Ştiinţe Economice; Biomedicină şi Ecologie; Informatică şi Inginerie;
Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei

Termen:
Ediţia a 7-a, anul 2015, a Salonului „Scientia” va fi organizată în perioada
3 aprilie – 15 mai 2015.

Grup-ţintă:
Salonul este destinat cadrelor universitare şi studenţilor,
precum şi tuturor celor interesaţi de a lua act de capitalul intelectual ULIM

Forme şi metode de funcţionare a Salonului:
Forma principală de funcţionare a Salonului – expoziţii de documente.
În cadrul Salonului vor fi organizate:
lansări ale publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice
(în colaborare cu institutele ULIM),
ateliere profesionale pentru cercetători şi redactori ai revistelor ştiinţifice,
prezentări bibliografice,
prezentări panoramice, consultaţii privind prezentarea referinţelor bibliografice,
a codurilor de identificare a documentelor (ISBN, ISSN, DOI).

 SECVENTE FOTO