Bibliotecarii ULIM —
desemnaţi cu prilejul consemnării Zilei Profesionale a Bibliotecarilor
23 aprilie 2015

— Diploma Ministerului Educatiei —

Stepanida Bletea, bibliotecar-coordonator, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

— Diploma Ministerului Culturii —

Aspazia Sacovici, bibliotecar, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

— Diplome ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova —

Irina Cerneauscaite, coordonator al
Centrului de Informare si Documentare ULIM

Tatiana Panaghiu, bibliotecar, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

Veronica Florica, bibliotecar, Sala de Lectura nr. 1

Catalina Girlea, bibliotecar, Sala de Lectura Polivalenta nr.2

Victoria Mosneaga, sef serviciu interimar