Bibliotecarii ULIM –
desemnaţi cu prilejul consemnării Zilei Profesionale a Bibliotecarilor
23 aprilie 2015

– Diploma Ministerului Educatiei –

Stepanida Bletea, bibliotecar-coordonator, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

– Diploma Ministerului Culturii –

Aspazia Sacovici, bibliotecar, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

– Diplome ale Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova –

Irina Cerneauscaite, coordonator al
Centrului de Informare si Documentare ULIM

Tatiana Panaghiu, bibliotecar, serviciul
Dezvoltarea si Prelucrarea Analitico-Sintetica a Resurselor Documentare

Veronica Florica, bibliotecar, Sala de Lectura nr. 1

Catalina Girlea, bibliotecar, Sala de Lectura Polivalenta nr.2

Victoria Mosneaga, sef serviciu interimar