Lecţie publică cu genericul:
„Oportunităţile integrării europene a Republicii Moldova”

Prezintă: dr. Alexandru Cauia, conferenţiar universitar,
decan al Facultăţii Drept

7 mai 2015, ora 14.40

Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)

 SECVENTE FOTO