În cadrul Salonului Scientia
Masă rotundă cu participarea studenţilor catedrei
Design, şi doritorilor privind tematica activităţii artistice
A D-LUI V. DOHOTARU, MAESTRU ÎN ARTE,
conf. univ., Membru al UAP din R. Moldova şi România,
membru al AIAP UNESCO

1 aprilie 2013, ora 13.00
Sala de Lectură Polivalentă Nr. 2 bloc I, et. 6

Organizatori: Catedra Design, Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM

SECVENTE FOTO