LANSAREA PUBLICAŢIEI
„ANALELE UNIVERSITĂŢII LIBERE
INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA, SERIA ECONOMIE”
2014, VOL.15

18 mai 2015, ora 11.00
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)

Organizatori:Facultatea Ştiinţe Economice,
catedra Business şi Administrare, REI şi Turism,
Departamentul Informaţional Biblioteconomic

În program: intervenţii ale cercetătorilor şi ale studenţilor,
expoziţie de publicaţii şi prezentări bibliografice şi documentare
(colecţia integrală a Analelor, surse electronice), discuţii.

 SECVENTE FOTO