Ediţia a 13-a a programului informaţional
„Grija pentru Noii Utilizatori”

Departamentul Informaţional Biblioteconomic a demarat cu
1 septembrie 2015 Programul „Grija pentru Noii Utilizatori”.
Programul este orientat pentru studenţii anului 1,
de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor Licenţă, Masterat, Doctorat
(ultimii – admişi din exteriorul ULIM),
precum şi universitarii – noi angajaţi la ULIM.

Obiectivul final al Programului ţine de sensibilizarea noilor utilizatori DIB
privind oportunităţile informaţional-bibliotecare la ULIM,
precum şi promovarea/formarea cunoştinţelor/deprinderilor privind accesarea,
evaluarea şi utilizarea corectă şi etică a informaţiei de către studenţi şi cadre didactico-ştiinţifice.

Programul a demarat cu organizarea vizitelor documentare în spaţiile DIB şi cele universitare de interes comun.
În cadrul Programului vor fi organizate expoziţii, info-seminare,
ciclul de activităţi„Nu plagiatului!”.
Studenţii sunt invitaţi de a adia mini-cursuri cu subiecte, gen
„Cum se iau notiţe pentru un document”,
„Utilizarea catalogului electronic”,
„Mânuirea programelor Microsoft Office”,
„Potenţialul informaţional al paginii WEB DIB”
şi altele (a se vedea http://library.ulim.md/index.php/servicii-si-produse/programe-campanii-cluburi/grija-pentru-noii-utilizatori).
Un sprijin real de adaptare la noul mediu informaţional sunt şi tutorialele cu temele:
„Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB”; „23 de motive pentru a vizita DIB”,
„Cum elaborezi, prezinţi şi citezi referinţele bibliografice”
etc. ( a se vedea http://library.ulim.md/index.php/servicii-si-produse/tutoriale).