Departamentul Informaţional Biblioteconomic
Vă invită la o discuţie publică pe marginea publicaţiei
„CIVILIZAŢII PARALELE CARE EVOLUEAZĂ SPRE FUZIUNE” (1),
semnată de Andrei GALBEN, doctor habilitat, academician
în cadrul cursului de „Geopolitică”,
susţinut de către Viorica ŢÎCU, decan


1 octombrie 2015, ora 11.10
Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bloc 1, etaj 6


Organizatori: Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism, Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Oferte informaţional-documentare: expoziţia de documente „Europenizare şi globalizare – realitate râvnită”, publicaţii de autor, analize/sinteze asupra subiectului ale profesorilor şi studenţilor