Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale
Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice
Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Lansare de carte:

BULETINUL
ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
Istorie – Relaţii Internaţionale – Ştiinţe Politice
Vol. IV, 2013

19 septembrie 2013, ora 12.30
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bl. 1, et. 6