Masa rotundă cu genericul
„COMUNICAREA PROFESIONALĂ –
MIZA DEZVOLTĂRII INSTITUŢIONALE ŞI INDIVIDUALE”

18 octombrie 2013, ora 10:00
Locaţie: Sala de Lectură Filologie Romano-Germanică

(ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, bloc 3, etaj 4)