Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la ULIM

23 octombrie 2013

„Cum se vizualizează impactul muncii intelectuale”

Seminar pentru studenţii „Facultăţii Ştiinţe Economice”
Coordonatori: Elena Ţurcan, Axenia Vasciuc.

SECVENTE FOTO