Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis la ULIM

23 octombrie 2013

«Cum se vizualizează impactul muncii intelectuale»

Seminar pentru studenţii «Facultăţii Ştiinţe Economice»
Coordonatori: Elena Ţurcan, Axenia Vasciuc.

SECVENTE FOTO