Expoziţia «Publicaţii ale cadrelor didactico — ştiinţifice
ULIM — valoros patrimoniu documentar»

în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică
28 octombrie — 1 noiembrie 2013 Chişinău

SECVENTE FOTO