Expoziţia „Publicaţii ale cadrelor didactico – ştiinţifice
ULIM – valoros patrimoniu documentar”

în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică
28 octombrie – 1 noiembrie 2013 Chişinău

SECVENTE FOTO