În atenţia studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice!

Seminar: “Учет товарно-материальных запасов”,
11 noembrie 2013, ora 11:00

Locatie: Sala Polevalentă de Lectură nr.2 (et. 6 bloc. 1)

Organizatori: Departamentul Informational Biblioteconomic,
Facultatea Ştiinţe Economice

SECVENTE FOTO