În atenţia studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice!

Asociaţia: „Sănătate, Educaţie şi Familie”
prezintă seminarul cu tema:

 “Paşi spre o sănătate ideală”,

3 decembrie 2013, ora 11:00

Locatie: Sala Polivalentă de Lectura nr. 2 (et. 6 bloc. 1)

Organizatori: Departamentul Informational Biblioteconomic,
Facultatea Biomedicina si Ecologie
Coordonatori: Bletea Stepanida, Sacovici Aspazia
Prezentatori: Bostanica Cristina, Nour Daniel.

SECVENTE FOTO