1 septembrie – Ziua Informaţiei şi a Cunoştinţelor

Suită de activităţi la Departamentul Informaţional Biblioteconomic


  • Drumul Informaţiei şi a Cunoaşterii duce la Bibliotecă: lansarea Campaniei „Grija pentru Noii Utilizatori” (pentru detalii:  http://library.ulim.md/ );
  • Expoziţii tematice: „20 de ani de la fondarea ULIM: proiecte şi acţiuni de succes”, „Învăţământul superior din Republica Moldova: stare, tendinţe”;
  • Expoziţii informaţionale: „Documentare şi informare: elemente indispensabile ale procesului educaţional”, „Achiziţii noi pentru colecţiile DIB” (mai – august 2012);
  • Excursii-panoramic, prezentare de tutoriale, consultaţii.