SECVENTE FOTO de la lucrările

SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA
Ediţia a 6-a,
20-21 februarie 2014