În atenţia studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice!

Seminar:

Бухгалтерский учет.
Contabilitatea
Учет основных средств

1 aprilie 2014, 11:00

Organizatori: DIB ULIM, Țurcan Elena, Facultatea Ştiinţe Economice, Chişlaru Angela
Locaţie: Sala de Lectură Nr. 1 (et. 5 bloc. 1)