Seminar cu suport informaţional

”Arhitectura tearoom-ului Japonez Ceremonia ceaiului”

7 aprilie 2014, ora 9:30

   Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Tatiana Bâzgu, lector, Facultatea Informatică și Inginerie,
Lucia Roşca
, Centru  pentru promovarea artelor tradiţionale
decorative japoneze “Maneki Neko”

Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2 (et. 6 bloc. 1)


SECVENTE FOTO