Seminar cu suport informaţional

”Цветение сакуры.
Мастер-класс росписи по шелку(Батик)”

11 aprilie 2014, ora 11:00

   Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Tatiana Bâzgu, lector, Facultatea Informatică și Inginerie.

Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2 (et. 6 bloc. 1)

SECVENTE FOTO