Seminar cu suport informaţional
”Implementări ale graficii teatrale în
desighul interior”

14 aprilie 2014, ora 9:30

Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu
Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Petru Balan, conf., univ., maestru în arte,
Facultatea Informatică și Inginerie

Locaţie: Sala de Lectură Nr. 1 (et. 5, bloc. 1)