Seminar cu suport informaţional
”Implementări ale graficii teatrale în
desighul interior”

14 aprilie 2014, ora 9:30

Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu
Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Petru Balan, conf., univ., maestru în arte,
Facultatea Informatică și Inginerie

Locaţie: Sala de Lectură Nr. 1 (et. 5, bloc. 1)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>