Seminar cu suport informaţional

”Использование элементов природы в дизайне одежды.
Цветение сакуры.”

1 mai 2014, ora 11:00

   Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Tatiana Bâzgu, lector, Facultatea Informatică și Inginerie,
Lucia Roşca, Centru pentru promovarea artelor tradiţionale
decorative japoneze “Maneki Neko”

Locaţie: Grădina Botanica

SECVENTE FOTO