Seminar cu suport informaţional

”Ирисы, лилии — все многообразие весны
в технике росписи по шелку(Батик)”

16 mai 2014, ora 11:00

   Organizator: Elena Țurcan, şef oficiu Sala de Lectură Nr.1, DIB ULIM

Participă: Tatiana Bâzgu, lector, Facultatea Informatică și Inginerie.

Locaţie: Sala de Lectură Nr. 1 (et. 5 bloc. 1)

SECVENTE FOTO