SALON „SCIENTIA”, EDIŢIA a 4-a, 2012
(publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM)
3 aprilie – 11 mai 2012

Masă rotundă: Human Library:
Demascarea stereotipurilor

10 mai 2012, ora 14.00
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bloc 1, etaj 6

Organizatori: Institutul de Cercetare şi Formare Socială ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, GenderDoc Moldova.

În program: expoziţii de publicaţii „Omul – carte deschisă”, prezentarea Salonului ”Scientia”, prezentare bibliografică, comunitatea LGBT în context social, intervenţii ale invitaţilor.