2019
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

2014

Inteligenţa – Abilitatea de a se adapta la schimbare : Studiu
biobibliografic în onoarea Profesorului Tatiana Gribincea
/ Univ.
Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Fac.
Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială ; alcăt.:
Tatiana Panaghiu ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.:
Valentina Chitoroagă ; ed. îngrijită de: Zinaida Sochircă. –
Chişinău : ULIM, 2014. – 175 p. – (Colecţia „Universitaria”, ISBN
978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 52-a).

Isteţime, Dăruire şi Productivitate : Studiu biobibliografic în onoarea profesorului Valentin Cijacovschi / Ludmila Corghenci ; red. şt.-bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; contribuţii bibliogr.: Ana Cojocaru, Teodora Istrati ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Fac. de Litere. – Chişinău : ULIM, 2014. – 85 p. – (Colecţia „Universitaria”, ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 51-a).

2013

Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros, 1993-2013 : Studiu bibliogr. / Cristina Popuşoi, Maria Bejenari, Victoria Moşneaga ; dir. publ.: Andrei Galben ; consultant şt.: Ana Guţu, Ludmila Hometkovski ;
red. şt.: Ludmila Corghenci, Ghenadie R}bacov ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; resp. de ed.: Zinaida Sochrică ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic, Fac. de Litere, Inst. de Cercet. Filol. şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2013. – 543 p. – (Colecţia „Scriptio. Lingua-ae et Litterarum Scientia” ; Fascicula 1-a).

2012

Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie (1992-2012) : Studiu bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic, Fac. Biomedicină şi Ecologie ; dir. publ.: Andrei Galben ; alcăt.: Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, Stepanida Bletea ; coord şt.: Zinaida Sochircă ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2012. – 204 p. – (Colecţia „Scriptio BioMedicinae” ; Fascicula 1-a). – ISBN 978-9975-124-12-6

Ion Manoli. Mon unique roman: Les Lettres: Studium in Honorem / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alcăt.: Ghimpu Natalia, Victoria Moşneaga; ed. îngr.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ghenadie Râbacov; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; cop.: Daniel Pastuh. – Ch.: ULIM, 2012. – 270 p. – (Colecţia „Universitaria”; Fascicula a 48-a). – ISBN 978-9975-101-88-2

Ţurcan, Elena. Petru Roşca: Prezenţă Profesională Durabilă: Studiu biobibliografic / aut. – alcăt.: Elena Ţurcan, Victoria Moşneaga; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; ed. îngr.: Zinaida Sochircă; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic. – Ch.: ULIM, 2012. – 141 p. – (Colecţia „Universitaria”; Fascicula a 49-a). – ISBN 978-9975-101-91-2

Corghenci, Ludmila. Ludmila Tihonov: Putere în Gânduri şi în Acţiuni / Ludmila Corghenci; consultanţi şt.: Ludmila Coadă [et al.]; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 2012. – 106 p. – (Colecţia „Universitaria”; Fascicula 50-a).- ISBN 978-9975-124-07-2

Borş, Veronica. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova : ani de ascensiune (2008-2012) : Prezenţe în publicaţii : studiu bibliogr. / Veronica Borş, Ludmila Corghenci, Lorina Hanganu; coord.şt.: Zinaida Sochircă. – Ch. : ULIM, 2012. – 232 p. – (Colecţia „Studiorum” ; Fascicula a 2-a). – ISBN 978-9975-124-00-3.

Coadă, Ludmila. Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale la 15 ani : studiu şt.-bibliogr. / Ludmila Coadă, Ludmila Corghenci, Pavel Parasca; resp. ded.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Coadă. – Ch. : ULIM, 2012. – 299 p. (Colecţia Scriptio ; Fascicula a 2-a). – ISBN 978-9975-101-94-3.

Moşneaga, Victoria. Publicaţiile Facultăţii Ştiinţe Economice (1992-2012) : studiu bibliogr. / Victoria Moşneaga, Elena Ţurcan; coord. ed.: Zinaida Sochrică; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2012. – 405 p. – (Colecţia Scriptio ; Fascicula 1-a). – ISBN 978-9975-124-01-0.

Panaghiu, Tatiana. Publicaţiile Facultăţii Psihologie şi Asistenţă Socială: studiu bibliogr. / Tatiana Panaghiu; coord.: Zinaida Sochrică; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; consultant şt.: Ludmila Corghenci. – Ch. : ULIM, 2012. – 391 p. – (Colecţia Scriptio; Fascicula 1-a). – ISBN 978-9975-101-95-0.

Corghenci, Ludmila. Ana Guţu: Avis Rara in Creationem ad Infnitum: Studiu biobibliografc / Ludmila Corghenci, Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu; resp. ed.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. literar: Ghenadie Râbacov; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2012. – 258 p. – (Colecţia “Universitaria”; Fascicula a 47-a). 100 ex. ISBN 978-9975-101-82-0

Ghimpu, Natalia. Zinaida Camenev: Un drum lung la răscruce de timpuri: studiu biobibliogr. / Zinaida Sochircă, Natalia Ghimpu, Victoria Moşneaga [et al.]; resp. ed.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2012. – 193 p. – (Col. “Universitaria”; Fascicula a 46-a). 50 ex. ISBN 978-9975-101-81-3.

2011

Forţa mărcii personale: bibliografe in honorem Natalia Ocopnaia/Ludmila Corghenci, Angela Nagornaia; ed. îngr.: Zinaida Sochircă ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Ch. : ULIM, 2011. – 120 p. – (Colecţia “Universitaria” ; Fascicula a 45-a). 50ex. ISBN 978-9975-101-75-2.

2010

Ludmila Corghenci: Schimbarea de sine pentru schimbarea celorlalti : monogr. biobibliogr. in honorem Ludmila Corghenci / Natalia Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga ; ed. ingr. de Zinaida Sochirca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informational Biblioteconomic. -Ch. : ULIM, 2010. – 122 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 44-a). 50 ex. ISBN 978-9975-101-46-2.

Raisa Evsiukova: Biobibliografie / aut.: Tatiana Panaghiu, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr: Valentina Chitoroaga; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2010. – 62 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 43-a). ISBN 978-9975-101-39-4. 016:[336+929]

Vremea descopera adevarul: studium in honorem Nina Talambuta : [Biobibliografie] / Univ. Libera Intern. din Moldova ; elab. de Ludmila Corghenci, Cristina Ciugureanu, Eleonora Idrisov ; red. st.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch. : ULIM, 2010. – 153 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 42-a).

Amintiri din Prezent: studium in honorem Eudochia Zagorneanu / alcat.: Lorina Beselea, Eleonora Idrisov ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch. : ULIM, 2010. – 75 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 40-a).-ISBN 978-9975-934-53-4.

2009

Pavel Parasca : Biobliogr. la 70 de ani / Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informational Biblioteconomic ; echipa de lucru : Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroaga, Lorina Beselea [et al.] ; red. st.: Gheorghe Postica ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch. : ULIM, 2009. – 127 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 38-a). – ISBN 978-9975-934-76-3.

Symphonie en philologie majeure: studium in honorem Elena Prus / Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Natalia Ghimpu, Lorina Beselea; coord. st.: Ion Manoli; consultant st.: Ana Gutu, Pierre Morel, Elena Prus; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ion Manoli, Pierre Morel, Alexei Cenusa, Sergiu Bobrovschi; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2009. – 232 p. – (Colectia “Universitaria”; Fascicula a 39-a). – ISBN 978-9975-934-60-2.

Victor Popa: Studium in honorem / Univ. Libera Intern. din Moldova ; alcat. : Lorina Beselea, Olga Ciocan, Tatiana Panaghiu ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca ; red. st. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2009. – 185 p. – (Universitaria ; Fascicula 37-a). – ISBN 978-9975-934-66-4

Zinovia Zubcu: Daruire intru desavarsirea Binelui: Studium in honorem / aut. : Ludmila Corghenci, Tatiana Levinta, Lorina Beselea; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; red. si trad. text. in lb. fr. : Ghenadie Rabacov; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2009 (Tipogr. „Foxtrot” SRL). – 131 p. – (Seria „Universitaria”; fasc. 36). – ISBN 978-9975-934-59-6

2008

Zinaida Radu: La portile intelepciunii: Studium in honoris / Natalia Ghimpu, Svetlana Carlan ; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st. : Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; red. computerizata: V. Ghetu; L. Beselea; red. si trad. lb. fr:: Gh. Ribacov. – Ch. : ULIM, 2008 (Foxtrot SRL). – 90 p. – (Universitaria; fascicula a 34-a). – ISBN 978-9975-934-41-1

Ilie Borziac: biobibliogr. la 60 de ani/ alcat. : Ludmila Corghenci; echipa de lucru: Valentina Chitoroaga, Veronica Ghetu, Victoria Corcodel; red. st.: Gheorghe Postica; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform.-Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 114 p. – (Colectia „Universitaria”; Fascicula a 32-a). – ISBN 978-9975-920-91-9

Ana Mihalache – Daruire intru dainuire: biobibliogr. / alcat. : Natalia Ghimpu, Lorina Beselea ; conceptie, red. st. : Ludmila Corghenci ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroaga; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch. : ULIM, 2008. – 88 p. – (Colectia „Universitaria” ; Fascicula a 31-a). – ISBN 978-9975-920-75-9

Nicola Tau la 60 de ani: Biobibliogr./ Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Tatiana Kalgutkin, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2008. –64 p. – (Col. „Universitaria”; Fasc. a 30-a). – ISBN 978-9975-920-63-6

2007

Ana Gutu – Femeia in cautarea adevarului: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: N. Ghimpu, I. Soltan; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 130 p. – ISBN 978-9975-920-07-0

Carti rare din colectiile Departamentului Informational Biblioteconomic: Catalog/ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z.Sochirca; autori: V. Corcodel, N. Ghimpu; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM,2007 – 66 p.

Natalia Burlacu: biobibliogr./ Univ. Libera Intern. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; aut.: Sv. Cirlan, E. Turcan, T. Kalguskin; red. st.: L. Corghenci; red. bibliogr.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 42 p.
ISBN 978-9975-934-35-0

Publicatii ale Departamentului Informational Biblioteconomic (1992-2008): bibliografie / alcat.: Ludmila Corghenci, Tatiana Kalguskin; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch.:ULIM, 2008. – 44 p. – (Colectia „Biblio Lautus” ; Fascicula a 2-a). – 50 ex.-ISBN 978-9975-934-39-8

Publicatiile Facultatii Istorie si Relatii Internationale: bibliogr. / alcat.: Ludmila Corghenici, Tatiana Panagiu; dir. publ.: Andrei Galben; red. st.: Ludmila Corghenici; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch.: ULIM, 2007. – 148 p. – (Col. „Scriptio”; Fasc. 1)

Universitatea Libera Internationala din Moldova: 15 ani de ascensiune: 1992-2007: bibliogr./ dir. publ.: Andrei Galben; ed. ingrijita de Z. Sochirca; alcat.: Tatiana Kalgusin, Inesa Soltan; red. st.: L. Corghenici; red. bibliogr.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 174 p. (Col. „Studiorum”; Fasc. 1)

Vladimir Remis: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alcat: L. Corghenci, E. Idrisov; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 56 p.
ISBN 978-9975-934-33-6

Vladimir Valeico: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alcat: Sv. Cirlan, E. Turcanu; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 77 p. – ISBN 978-9975-934-31-2

Valentin Asevschi la 60 de ani: biobibliogr./ Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: T. Panaghiu, E. Idrisov; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2007. – 52 p. – ISBN 978-9975-920-28-5

2006

Andrei Smochina la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: V. Ghetu, L. Corghenci; red. bibl.: V. Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2006. – 86 p. – ISBN 978-9975-920-01-8

Petru Rosca: la 70 de ani: biobiliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, E. Idrisov.; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Chitoroaga; red. si trad. L. Hometcovschi, Gh. Rabacov. – Ch.: ULIM, 2006. – 85 p.

Trofim Carpov la 70 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr.: Z. Sochirca; alc.: L. Corghenci, V. Ghetu; red. bibl.: V. Ghitoroaga. – Ch.: ULIM, 2006. – 30 p.

2005

Ala Mindicanu: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: S. Zbarnea, M. Calistru, N. Sotchi ,; red. st. L. Corghenci; red. bibl.: V. Ghitoroaga; machetare V. Ghetu. – Ch.: ULIM, 2005. – 56 p.

Alexei Barbaneagra: la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. ingr. de Z. Sochirca; alc.: L. Corghenci, V. Ghetu, N. Sotchi ,… ; red. bibl.: V. Ghitoroaga; machetare V. Ghetu. – Ch.: ULIM, 2005. – 52 p.

Mitru Ghitiu la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, A. Amortitu, N. Sotchi , … – Ch.: ULIM, 2005. – 32 p.

Tatiana Podoliuc: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, N. Sotchi. – Ch.: ULIM, 2005. – 21 p.

Sus

2004

Emil Rusu la 60 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: S. Zbarnea, L. Corghenci, O. Leahu,… – Ch.: ULIM, 2004. – 62 p.

Gheorghe Postica: biobibliogr. la 50 de ani / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Pislaru; consult. st. Gh. Postica; trad. in lb. engl. de V. Stog. – Ch.: ULIM, 2004. – 111 p.

Grigore Junghietu la 65 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. de Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, A. Amortitu, T. Levinta, … – Ch.: ULIM, 2004. – 70 p.

Ion Borsevici la 75 de ani : Biobibliogr . / Echipa de lucru: Ludmila Corghenci,…; Univ. Libera Int. din Moldova. Dep. Inf. Biblioteconomic – Ch.: S.n., 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 96p.

Maria Doragan la 75 de ani: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. igr. de Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, N. Sotchi. – Ch.: ULIM, 2004. – 34 p.

2003

Andrei Galben: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; resp. de ed. Z. Sochirca; echipa de lucru: L. Corghenci, V. Chitoroaga, O. Leahu, …. – Ch., 2003. – 136 p.

Ion Alexandru : biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; resp. de ed. Z. Sochirca; alcat: O. Vacariuc, N. Pislaru, L. Corghenci. – Ch., 2003. – 24 p.

Mihai Prigorschi : biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingrijita de Z. Sochirca; echipa de lucru: N. Ghimpu, T. Levinta. – Ch., 2003. – 34 p.

2002

Ion Hancu: biobibliogr. la 70 de ani / ed. ingrijita de Gh. Postica; alc.: V. Cosmescu, L. Corghenci, L. Barna; coord. Z. Sochirca; red. bibliogr. V. Chitoroaga; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch, 2002. – 72 p. – (col. „Universitaria”)

Petru Rosca: biobibliogr. / resp. de ed. Z. Sochirca; alc.: O. Vacariuc, I. Babin, N. Ghimpu; red. bibliogr. V. Chitoroaga; Univ. Libera. Int. din Moldova. – Ch., 2002. – 48 p.- (col. „Universitaria”)

Alexandru Robu: biobibliogr. / dir. Z. Sochirca, alc.: F. Luca, As Frumusachi, S. Zbarnea, red. V. Chitoroaga; Univ. Libera Int. din Moldova. -Ch., 2002. – 32 p.

Sus

2001

Alexandru Roman: biobibliogr./dir. Zinaida Sochirca; alc.: Veronica Ghetu, Valentina Chitoroaga, Ludmila Corghenci. – Ch., 2001. – 44 p. – Col. ” Universitaria”, ed. a V-a.

Mihai Cernencu: biobibliogr. /ed. Ingrijita de Zinaida Sochirca; alc.: Ludmila Corghenci, Natalia Beleavschi, Valentina Chitoroaga, … . -Ch., 2001. – 36 p. – Col. „Universitaria”, ed. a IV – a.

Mihai Patras: biobibliogr. /resp. de ed. Zinaiada Sochirca; alc.: Natalia Beleavschi, Svetlana Zbarnea. – Ch., 2001 . – 80 p. – Col. „Universitaria”, ed. a VI – a

2000

Eugen MARTANCIC: biobibl./ ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V.Ghetu, V. Chitoroaga, …; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 2000. – 66 p.

1999

Pavel PARASCA: biobibl./ ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Beleavschi,…; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 1999. – 52 p.

1998

Andrei Ilie GALBEN: biobib. / ed. ingrijita de Z. Sochirca: alcat. L. Corghenci, V. Chitoroaga, N. Beleavschi,…; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch. 1998. – 91 p.

Sus