UNIVERSITATEA LIBERA INTERNATIONALA DIN MOLDOVA
DEPARTAMENTUL INFORMATIONAL BIBLIOTECONOMIC

Comunicat final privind
Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA)
ediţia 2012
1 februarie – 10 iunie 2012

Campania în sprijinul Absolventului(CSA) – este o activitate complexă de
informare, documentare şi învăţare, orientată pentru satisfacerea cerinţelor şi necesităţilor informaţionale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licenţă şi master (elaborarea, prezentarea şi susţinerea tezelor de licenţă; susţinerea examenelor de absolvire; rezumate şi rapoarte etc.).

Specificul ediţiei 2012: În funcţie de reperele profesionale ale anului 2012, ediţia CSA se distinge prin:

 • realizarea Campaniei sub semnul anului 2012;
 • organizarea unor cicluri de traininguri cu conducătorii/coordonatorii tezelor de licenţă/master în scopul prevenirii fenomenului negativ – plagiatul;
 • organizarea ciclului de cursuri „Bun în profesia aleasă”;
 • organizarea ciclului de activităţi în scopul promovării Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Activitati si responsabilitati pentru organizarea si functionarea CSA

Nr. d/r Activitati, procese Realizate Responsabil
2012 2011

1.

Inaugurarea Campaniei in Sprijinul Absolventului ULIM

1 febr. 2012, ora 12.30

23 februarie

I. Cerneauscaite

Z. Sochirca

L. Corghenci

2.

Expozitie de documente: „In sprijinul elaborării si prezentării tezelor de licenta/master/doctor” (expunerea celor mai bune teze de licenta si de master din ultimul an de studiu)

1 expoz. (9 teze de licenţă şi master)

1 expoz.(9 teze de licenţă şi master)

N. Ghimpu

3.

Expozitii de documente: „Cum se scrie o lucrare stiintifica”, „Cum se scrie o teza de licenta”, „Dezvolta-ti abilitatile de comunicare: idei pentru prezentari de succes”, „Accesul la Informatie: iti cunosti drepturile ?”

3 expoz.

5 expoz.(9 teze de licenţă şi master)

Programat: I. Cerneauscaite T. Panaghiu Realizat: N. Ghimpu

4.

Consultatii individuale si de grup pe marginea elaborarii tezelor de licenta/master/doctor

51 / 70(inaugurare)
Total 121

350

I. Cerneauscaite N. Ghimpu L. Corghenci

5.

Sprijinirea utilizarii bazelor de date, oferite de catre DIB

Baze de date on-line — 23 accesări
e-Books – 3

Moldova actuală – 46
Baze de date on-line — 26 accesări
e-Books — 38

I. Cerneauscaite
N. Ghimpu
V. Mosneaga

6.

Mini-cursuri in cadrul Clinicii Informationale, orientate pentru formarea competentelor informationale si de invatare: Utilizarea paginii WEB DIB, Utilizarea catalogului electronic; Referinţe bibliografice: elaborare, prezentare, citare

Utilizarea catalogului electronic – 34;
Referinţe bibliografice: elaborare, prezentare, citare – 31/ 500 titluri documente

Referinţe bibliografice: elaborare, prezentare, citare 46 liste / 2 300 titluri documente

I. Cerneauscaite
N. Ghimpu
L. Corghenci

7.

Ciclul de traininguri „O prezentare de succes: arta de a comunica si de a convinge”:
• Antrenamentul vorbirii
• Retorica. Arta de a convinge
• Cum sa prezentam cu succes un studiu stiintific
• Cum sa comunicam ca sa ne angajam

86 persoane prezente

I. Cerneauscaite
N. Ghimpu
L. Corghenci

8.

Mini-cursuri cu genericul „Bun in profesia aleasa”:
• Managementul timpului (L. Corghenci)
• Elemente de branding personal (L. Corghenci)
• CV corect intocmit: sanse de succes profesional (I. Cerneauscaite):

2

Programat:
I. Cerneauscaite
L. Corghenci
V. Mosneaga
Realizat:
I. Cerneauscaite

9.

Organizarea ciclurilor de traininguri „Utilizarea soft-ului de depistare a plagiatului in studiile didactice si stiintifice” (lb. engleza, lb. rusa)

3 prezentari

I. Cerneauscaite

10.

Statut de autor de publicatii. Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe. Prevenirea plagiatului

0

I. Cerneauscaite

11.

Accesul Deschis si facilitarea accesului la informatie. Reviste de profil, acreditate de CNAA

0

L. Corghenci

12.

Lecţie publică “Traducerea prin comunicare” – Ghenadie Râbacov, şef catedră Filologie-Romanică, Facultatea Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării (ciclu masterat)

16 persoane

N. Ghimpu
I. Cerneauscaite
L. Corghenci

13.

Consultatii pentru conducatorii/coordonatori tezelor de licenta/master/doctorat ULIM in elaborarea referintelor bibliografice

0

N. Ghimpu I. Cerneauscaite
Bibliotecarii contact

14.

Elaborarea si difuzarea pliantului privind Campaniei in Sprijinul Absolventului ULIM (format traditional si electronic)

2 pliante

N. Ghimpu
I. Cerneauscaite

15.

Oferirea serviciilor adiacente procesului de finisare a tezei de licenta/master: multiplicare, copertare

6 teze

I.Cerneauscaite
I. Diaconu

16.

Promovarea informatiilor/activitatilor din cadrul Campaniei prin intermediul monitorului din Holul Central (prezentari in Power-Poin)

2

I.Cerneauscaite

17.

Totaluri, sinteze. Desemnarea Celui mai Fidel utilizator in cadrul CSA

0

L. Corghenci
I.Cerneauscaite

Indicatori statistici

 • total vizitatori ULIM – 121 studenţi, 2 cadre didactice;
 • utilizatori externi – 3 studenţi (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice);
 • zile funcţionale ale Campaniei – 113 zile;
 • prezentarea în acces liber a expoziţiei de documente a celor mai bune teze de licenţă şi de masterat din anul 2010-2011 de studiu, fiind expuse 9 exemplare de teze, din care 4 — de master şi 5 — de licenţă, în limbile română, rusă şi engleză;
 • expoziţii de carte în acces liber; 40 exemplare/per expoziţie, total – 120 de publicaţii; Teme ale expoziţiilor: „Cum se scrie o lucrare stiintifica”, „Dezvolta-ti abilitatile de comunicare: idei pentru prezentari de succes”, „Accesul la Informatie: iti cunosti drepturile ?”.

Sugestii, propuneri, îmbunătăţiri pentru campaniile ulterioare:

 • diversificarea metodelor de organizare a activităţilor Campaniei (în aule universitare, flash mob-uri etc.) ;
 • realizarea tuturor activităţilor propuse în cadrul Campaniei pe durata întregii perioade a acesteia (cel puţin – 1 activitate per zi);
 • colaborare mai stânsă cu conducătorii/consultanţii tezelor de licenţă/masterat ;
 • eficientizarea relaţiilor cu structurile studenţeşti: Senat, Sindicat.

Elaborat: Irina Cerneauscaite, Natalia Ghimpu
28 iunie 2011
Discutat în cadrul şedinţei din 27 iunie 2012 a Consiliului Coordonator DIB

__________________________________

Universitatea Libera Internationala din Moldova

Departamentul Informational Biblioteconomic

„Aprob”

Z. Sochirca, director general

30 decembrie 2011

Campania in Sprijinul Absolventului ULIM (CSA)

editia 2012

(concept)

Orientarea DIB pentru diversificarea serviciilor info-bibliotecare, implementarii managementului calitatii isi gaseste reflectare in Campania „In sprijinul Absolventului ULIM”, organizata anual in lunile februarie-iunie.

„Campania in sprijinul Absolventului” (CSA) – este o activitate complexa de informare, documentare si invatare, orientata pentru satisfacerea cerintelor si necesitatilor informationale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licenta si master (elaborarea, prezentarea si sustinerea tezelor de licenta; sustinerea examenelor de absolvire; rezumate si rapoarte etc.).

Scopul CSA:

a oferi grupului tinta un complex specific de informatii, cunostinte si deprinderi pentru etapa de finisare a ciclului de studii si formarea unei eventuale cariere profesionale de succes

a contribui la amplificarea culturii informatiei a viitorului specialist

a promova viziunea privind procesul de informare si documentare drept suport indispensabil procesului de formare continua (principiu inerent Procesului de la Bologna)

a forma deprinderi de gestionare a informatiei (tehnici de munca intelectuala)

a facilita procesul de informare si documentare privind scrierea unei lucrari stiintifice

a promova, a informa grupul tinta de utilizatori asupra prevederilor legale privind prezentarea studiilor stiintifice (Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe; standarde nationale; cerinte ale Consiliului National de Acreditare si Atestare etc.)

prevenirea manifestarii fenomenului negativ – plagiatul in procesul de cercetare stiintifica.

Grup tinta: studentii de la ultimul an de studiu ai ciclului licenta, masterat si doctorat, precum si conducatorii stiintifici ai tezelor de licenta/master/doctor.

Termen, spatiul organizarii activitatilor: Activitatile in cadrul CSA vor fi organizate in spatiile Centrului de Informare si Documentare ULIM, a Salii Polivalente de Lectura nr. 2, in perioada 1 februarie – 10 iunie 2012.

Specificul editiei 2012: In functie de reperele profesionale ale anului 2012, editia CSA se distinge prin:

realizarea Campaniei sub semnul anului 2012 —

organizarea unor cicluri de traininguri cu conducatorii/coordonatorii tezelor de licenta/master in scopul prevenirii fenomenului negativ – plagiatul

organizarea ciclului de cursuri „Bun in profesia aleasa”

organizarea ciclului de activitati in scopul promovarii Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe

Activitati si responsabilitati pentru organizarea si functionarea CSA

Nr. d/r

Activitati, procese

Termen realizare

Responsabil

1.

Inaugurarea Campaniei in Sprijinul Absolventului ULIM

1 febr. 2012, ora 12.30

I. Cerneauscaite

Z. Sochirca

L. Corghenci

2.

Expozitie de documente: „In sprijinul elaborarii si prezentarii tezelor de licenta/master/doctor” (expunerea celor mai bune teze de licenta si de master din ultimul an de studiu)

1 febr. — 10 iun. 2012

N. Ghimpu

3.

Expozitii de documente: „Cum se scrie o lucrare stiintifica”, „Cum se scrie o teza de licenta”, „Dezvolta-ti abilitatile de comunicare: idei pentru prezentari de succes”, „Accesul la Informatie: iti cunosti drepturile ?”

-//-//

I. Cerneauscaite

T. Panaghiu

4.

Consultatii individuale si de grup pe marginea elaborarii tezelor de licenta/master/doctor

Pe parcursul Campaniei

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

L. Corghenci

5.

Sprijinirea utilizarii bazelor de date, oferite de catre DIB

-//-//

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

V. Mosneaga

6.

Mini-cursuri in cadrul Clinicii Informationale, orientate pentru formarea competentelor informationale si de invatare (a se vedea orarul anexat)

Conform orarului

Conform orarului

7.

Ciclul de traininguri „O prezentare de succes: arta de a comunica si de a convinge”:

Antrenamentul vorbirii

Retorica. Arta de a convinge

Cum sa prezentam cu succes un studiu stiintific

Cum sa comunicam ca sa ne angajam

Fiecare zi de joi, ora 15.00 – 16.00

I. Cerneauscaite

L. Corghenci

8.

Mini-cursuri cu genericul „Bun in profesia aleasa”:

Managementul timpului (L. Corghenci)

Elemente de branding personal (L. Corghenci)

CV corect intocmit: sanse se succes profesional (I. Cerneauscaite):

model de CV in limba romana

model de CV in limba engleza

model de CV in limba germana

Utilizarea retelelor sociale pentru angajare, promovare de proiecte etc. (V. Mosneaga)

Fiecare miercuri, intre ora 13.00 – 14.00

I. Cerneauscaite

L. Corghenci

V. Mosneaga

9.

Organizarea ciclurilor de traininguri „Utilizarea soft-ului de depistare a plagiatului in studiile didactice si stiintifice” (lb. engleza, lb. rusa)

Fiecare miercuri, ora 14.00 – 15.00

I. Cerneauscaite

V. Mosneaga

S. Burac

10.

Statut de autor de publicatii. Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe. Prevenirea plagiatului

19 aprilie, 2012, ora 12.30

A. Nagornaia

11.

Accesul Deschis si facilitarea accesului la informatie. Reviste de profil, acreditate de CNAA

16 martie,

11 mai

L. Corghenci

12.

Consultatii pentru conducatorii/coordonatori tezelor de licenta/master/doctorat ULIM in elaborarea referintelor bibliografice

Pe parcursul anului

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

Bibliotecarii contact

13.

Elaborarea si difuzarea pliantului privind Campaniei in Sprijinul Absolventului ULIM (format traditional si electronic)

1-15 februarie 2012

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

14.

Oferirea serviciilor adiacente procesului de finisare a tezei de licenta/master: multiplicare, copertare

Pe parcursul Campaniei

I.Cerneauscaite

15.

Promovarea informatiilor/activitatilor din cadrul Campaniei prin intermediul monitorului din Holul Central (prezentari in Power-Poin)

Pe parcursul Campaniei

I.Cerneauscaite

16.

Totaluri, sinteze. Desemnarea Celui mai Fidel utilizator in cadrul CSA

10 iunie 2012

L. Corghenci

I.Cerneauscaite

Promovarea CSA: relatii directe cu unitatile de structura ULIM; amplasarea informatiei-avize in spatiile ULIM; amplasarea informatiei pe pagina WEB ULIM, DIB; amplasarea informatiei pe monitorul din vestibulul blocului 1 al ULIM; informatii radio ULIM; publicarea articolelor in presa nationala, articole in revistele de specialitate; prezentarea unei comunicari in cadrul Symposia Investigatio Bibliotrheca, editia 2012; atragerea

Impactul Campaniei: CSA, contribuind la promovarea si implementarea culturii informatiei si a invatarii, ofera sansa de transformare a DIB intr-un centru de invatare deschisa. Este vorba despre garantarea accesului organizat si continuu la informatie in scopul dobandirii si reinnoirii capacitatilor necesare pentru o participare sustinuta intr-o societate cognitiva, precum si dezvoltarea unor retele deschise de oportunitati pentru informare/invatare. Prin intermediul CSA studentul ULIM invata cum sa utilizeze instrumentele muncii individuale, documentarii si informarii obligatorii si suplimentare. Campania faciliteaza formarea de perspectiva a unui bun profesionist, care a constientizat ca informatia este o putere, iar modernizarea si actualizarea cunostintelor si deprinderilor este un proces realizat pe parcursul intregii vieti (acceptarea principiului invatarii continue).

Evaluarea CSA:

evaluare initiala (analiza solicitarilor si a nivelului de cultura informationala a grupului tinta; discutii in acest scop cu personalul serviciului Relatii cu publicul; analiza statistica a componentei grupului tinta etc.);

evaluare curenta (observatii; urmariri; discutii cu studentii; completarea de catre clienti a „Registrului de propuneri si sugestii” s.a.);

evaluare finala (analiza chestionarului, sinteze, totaluri).

Evaluarea impactului CSA se va efectua in baza diverselor metode – observari, analiza opiniilor studentilor in forma orala, discutii cu beneficiarii etc. La fel va fi implementat un mini – chestionar in scopul determinarii eficacitatii CSA (a se vedea anexa nr. 2).

Anexa nr. 1

Orar al mini/cursurilor, oferite in cadrul CSA

Nr. d/r

Tema si continutul cursului

Termen realizare (ziua saptamanii)

Formator

Loc

1.

„Cum se conspecteaza un document”

In cadrul cursului sunt promovate metode de lectura rapida, modalitati de analiza si sinteza a informatiei, de conspectare

Luni,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.0

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

2.

„Utilizarea catalogului electronic

Cursul are drept scop formarea deprinderilor de utilizare a catalogului electronic, de selectare a informatiei in functie de nume autor, titlu document, tema, cuvant-cheie. Soft-ul utilizat – TINLIB – constituie baza crearii cataloagelor electronice in institutiile informationale din Republica Moldova

Marti,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.00

E. Turcan

A. Nagornaia

M. Bejenari

Sala de Lectura nr. 1 (et.5, bl.1)

Sala Polivalenta de Lectura nr. 2 (et.6, bl.1)

Sala de Lectura nr.3 (et.4, bl.3)

3.

„Utilizarea paginii WEB DIB. Servicii informationale electronice”

Cursul ofera informatii si demonstratii privind potentialul informational, promotional al paginii WEB DIB. Servicii informationale oferite prin intermediul paginii WEB: expozitii tematice si ale publicatiilor cadrelor didactice ULIM, servicii de referinte, buletine informationale

Miercuri,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.00

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

4.

„Baze de date on-line, oferite de catre DIB”

Cursul este orientat pentru formarea competentelor privind selectarea si gestionarea informatiei in cadrul bazelor de date (acces DIB) si repozitorii cu acces deschis

Joi,

ora 11.00 – 12.00

14.30 – 15.00

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

6.

„Referinte bibliografice: elaborare si prezentare”

Cursul are scopul de a forma deprinderile de elaborare, prezentare si citare a referintelor bibliografice pentru articole, teze de licenta, teze de master si alte materiale

Vineri,

ora 11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

 

Anexa nr. 2

Mostra chestionar

1.<Cat de des ati beneficiat de ofertele Campaniei SA:

zilnic

o data in saptamana

o data in 10 zile

o data in luna

alte variante ___________

2.<Incercuiti trei dintre activitatile, deosebit de utile pentru Dvs., oferite in cadrul Campaniei:

expozitie ale tezelor de licenta/ master/doctor

prezentarea mostrelor de elaborare si prezentare a referintelor bibliografice

consultatii individuale

ciclul de trainiguri

mini-cursuri

altele (concretizati)

3.<Ce sprijin/ajutor ati obtinut in cadrul Campaniei:

asistenta informationala in elaborarea tezei de licenta, de master

consultatii individuale

elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice

consultanta in utilizarea bazelor de date

alte informatii necesare

Ce propuneri si sugestii aveti ?

__________________________________________

Elaborare finala: I. Cerneauscaite

L. Corghenci

23 decembrie 2011

Discutat si aprobat la sedinta din 30 decembrie 2011 a Consiliului Coordonator DIB

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>